Trong thời gian từ ngày 28/06/2017 đến 12/09/2017, Viện đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị phân tích các chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương (PAPI, PCI, DCI Bắc Ninh) và triển khai các Chỉ thị 05,06/CT-UBND nhằm cải thiện và duy trì chỉ số PCI, PAPI tỉnh Bắc Ninh năm 2017 đến cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã. Hội nghị nhằm cung cấp thông tin về các Chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương của tỉnh Bắc Ninh năm 2016 để các đơn vị có căn cứ đưa ra các giải pháp cải thiện chất lượng hoạt động hướng tới nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1169

Đã truy cập : 41631249