Sáng 8/11/2017, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội thảo “Kinh tế - xã hội Bắc Ninh năm 2017: Những nhân tố và động lực tăng trưởng mới”. Chủ trì Hội thảo có ông Nghiêm Đình Thuận, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội; tham dự có  đồng chí Lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng, các Ban của HĐND và các Sở, ban, ngành của tỉnh; Phòng Tài chính – kế hoạch và Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2150

Đã truy cập : 41691393