Trong quá tình phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh chóng cả về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng; cơ cấu lao động thay đổi theo hướng phù hợp với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6644

Đã truy cập : 43748952