Tại Hội trường UBND huyện Lương Tài, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài chính - Kế hoạch; chủ nhiệm Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh nông nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 55411

Đã truy cập : 42477460