Bắc Ninh bước đầu áp dụng “Bộ chỉ số tham chiếu mức độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh”

28/04/2020 09:38 Số lượt xem: 121

Bước vào giai đoạn phòng, chống dịch trong tình hình mới, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 3 Tổ công tác đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh; và cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh là một trong hai tỉnh/ thành phố đầu tiên trong cả nước ban hành Bộ Chỉ số tham chiếu mức độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp nghiệp sản xuất trên địa bàn.

Sáng 27/4, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức Họp Tổ công tác để triển khai, hướng dẫn cách đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm dịch bênh COVID-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với thành phần là thành viên các Tổ công tác, đại diện Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, Sở Y tế tỉnh. 

Toàn cảnh cuộc họp Tổ công tác. Ảnh: Quốc Bình

Bộ Chỉ số được Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội nghiên cứu và đề xuất với UBND tỉnh với mục đích sớm nhận diện các rủi ro, từ đó có giải pháp phòng ngừa cơ bản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch và duy trì các hoạt động kinh tế thích hợp với bối cảnh và diễn biến mới của dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ chỉ số gồm 10 chỉ số thành phần trực tiếp liên quan đến các yếu tố cơ sở vật chất, quản lý nhân lực, điều hành doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh đáp ứng các yêu cầu phòng dịch trên địa bàn tỉnh.

Bảng: 10 chỉ số thành phần

Trong khuôn khổ cuộc họp, TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã phân tích cũng như hướng dẫn phân loại, đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm theo các tiêu chí của Bộ chỉ số. Trong đó lưu ý đến 4 đặc điểm của doanh nghiệp: (1) Số lượng lao động; (2) Số lượng lao động tham gia vận chuyển, phương tiện vận chuyển; (3) Đặc điểm cư trú của người lao động; (4) Bếp ăn tập thể.

TS. Nguyễn Phương Bắc trình bày tại cuộc họp. Ảnh: Quốc Bình

Trường hợp chỉ số rủi ro lây nhiễm từ 15% trở xuống doanh nghiệp được hoạt động; dưới 35% doanh nghiệp được hoạt động nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành phần cao điểm nhất; từ 35% đến dưới 60% doanh nghiệp có thể được hoạt động trên cơ sở cam kết khắc phục và giám sát với điều kiện các chỉ số thành phần đều dưới 70% số điểm; từ 60% đến dưới 80% phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động; từ 80% đến 100%, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước và UBND cấp huyện rà soát chi tiết về khả năng ứng phó, đề xuất, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 xem xét, quyết định.

3 Tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tự đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh của đơn vị mình; mặt khác, cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tiến hành khảo sát, đánh giá lại kết quả thu được để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nhung Chu - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH