Bắc Ninh: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

11/01/2018 09:05 Số lượt xem: 496

Ngày 06/10/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp; khuyến khích chị em phụ nữ khởi nghiệp, các hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập, nhằm thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Theo Kế hoạch, đối tượng thực hiện là phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; có nhu cầu khởi sự kinh doanh; các tổ hợp tác, hợp tác xã; doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ; các CLB doanh nghiệp nữ, ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Hội Liên hiệp phụ nữ hỗ trợ tín dụng cho phụ nữ khởi nghiệp thoát nghèo (Nguồn ảnh: http://baobacninh.com.vn)

Nội dung chính của Kế hoạch là tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo thông qua việc tổ chức “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp”, Ngày Phụ nữ sáng tạo 2 năm/lần gắn với tổ chức sự kiện truyền thông và tổ chức Hội chợ phụ nữ; đồng thời, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có sự đổi mới sáng tạo; vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân hội viên, phụ nữ có ý tưởng, công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao như: sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường... đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng.

Tại kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp cuối năm 2017), HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết về Ban hành Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh soạn thảo nhằm thúc phong trào và các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, phát huy những điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường kinh doanh thuận lợi cho khởi nghiệp.

 

Hoàng Quyên - Viện Nghiên cứu PTKTXH