Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã qua chỉ số PAPI tỉnh Bắc Ninh (kỳ 3)

31/12/2019 15:55 Số lượt xem: 151

Một trong 5 mục tiêu quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”. Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức cũng xác định mục tiêu: xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

2. Một số giải pháp

2.1. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ

Đây được coi là giải pháp mang tính quyết định để thực hiện thành công nền quản trị hành chính công.

- Cải thiện thái độ phục vụ người dân của cán bộ công chức nhà nước. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về các thủ tục hành chính.

- Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức. Đặc biệt là bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ cấp xã/phường. Bên cạnh đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối với các cán bộ trẻ có khả năng phát triển nhằm đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Có thái độ kiên quyết, dứt khoát đối với những cán bộ không đáp ứng được công việc để bảo đảm trong cơ quan nhà nước thực sự chỉ có người làm được việc và cống hiến cho cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện đánh giá cán bộ công chức dựa trên hiệu quả công việc. Bảo đảm tính công bằng trong đánh giá. Thực hiện việc xây dựng tiêu chí và xét các danh hiệu thi đua theo từng nhóm đối tượng có vị trí, chức năng, nhiệm vụ tương đương nhau, không xét các danh hiệu thi đua theo cơ quan, đơn vị. Có như vậy mới có thể bảo đảm tính công bằng và tạo động lực thực sự các phong trào thi đua.

2.2. Cần tạo ra những động lực cho cán bộ, công chức

Động lực làm việc của người lao động gắn liền với lợi ích vật chất và tinh thần. Do vậy, muốn cán bộ làm việc tốt phải giải quyết hài hòa bài toán lợi ích vật chất và tinh thần của họ.

Trong cơ quan nhà nước phải tạo dựng và duy trì được nét văn hóa lấy giá trị công việc, hiệu quả công việc, sự hài lòng của công dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá năng lực của cán bộ. Cần tách bạch nội hàm khái niệm: “đánh giá hiệu quả làm việc của công chức” với “đánh giá công chức”. Có như vậy mới bảo đảm tạo ra được sự công bằng, khách quan, chính xác và môi trường làm việc năng động cho công chức yên tâm làm việc.

2.3. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ cấp huyện, xã

- Giáo dục tính liêm chính, đạo đức công vụ đối mỗi cán bộ coi đây là công việc thực sự quan trọng. Việc giáo dục liêm chính, đạo đức, đạo đức công vụ phải được đưa vào chương trình giáo dục ở các cấp, để hình thành thói quen và ngấm sâu vào nhận thức của mỗi cá nhân trước khi người tham gia nền công vụ.

- Xây dựng và thực thi chế tài nghiêm khắc, nghiêm trị những hành vi vi phạm pháp luật để cán bộ công chức “không dám” thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ trái với lương tâm và đạo đức xã hội.

- Thiết lập thể chế chặt chẽ, minh bạch, công khai nhằm ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật.

Trong những năm qua, để góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức các lớp tập huấn với các chủ đề “Từ nhận thức đến hành vi tích cực, hướng tới hài lòng của doanh nghiệp và người dân”, “Văn hóa công sở hướng tới sự hài lòng của người dân”, “nâng cao kiến thức về kỹ năng mềm”… cho hàng trăm đối tượng là cán bộ, công chức viên chức thuộc các Sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ là đoàn viên công đoàn, ban chấp hành cơ sở; cán bộ làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện và bộ phận một cửa cấp xã,…

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2018.

2. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo phân tích chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh  (PAPI) năm 2018 tỉnh Bắc Ninh.

3.http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/126/0/1010067/0/34093/

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước

4.http://caicachcongvu.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010103/0/5724/

Chat luong va tieu chi danh gia chat luong doi ngu can bo hien nay

(Hết)

Nguyệt Nguyễn - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH