Chỉ số đánh giá hiệu quả cải cách hành chính đối với cấp Sở, ngành và cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh

06/08/2017 09:08 Số lượt xem: 312

Sáng 04/8, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo “Xây dựng Chỉ số đánh giá hiệu quả cải cách hành chính đối với cấp Sở, ngành và cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh”. Dự hội thảo có lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương.

Thực hiện Công văn số 46/BC-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2017, trong đó giao cho Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Chỉ số tổng hợp về cải cách hành chính, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công; xây dựng Chỉ số có tính chuyên sâu về cải cách hành chính.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội trình bày tại Hội thảo

Trong bài trình bày, TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh cho biết: Chỉ số đánh giá hiệu quả cải cách hành chính được xác định dựa trên kết quả về: đầu ra cải cách hành chính (chiếm 10% số điểm); ứng dụng công nghệ thông tin thông qua Chỉ số ICT Index của Sở Thông tin và Truyền thông (chiếm 10% số điểm); hoạt động của Sở, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (chiếm 15% số điểm); đầu ra của các nhiệm vụ cải cách thể chế theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Chỉ số PCI, PAPI (chiếm 10% số điểm). Đồng thời, dựa trên kết quả đánh giá của người dân và doanh nghiệp thông qua dữ liệu từ khảo sát Chỉ số DCI và dữ liệu khác (chiếm 55% số điểm).

Hội thảo cũng nghe báo cáo về chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương tỉnh Bắc Ninh – nhận diện vấn đề và các giải pháp đột phá; kết quả thành lập và bước đầu vận hành thử Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao việc xây dựng Chỉ số đánh giá hiệu quả cải cách hành chính đối với cấp Sở, ngành và cấp huyện, đồng thời, đề nghị Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh căn cứ vào thực tiễn chức năng, nhiệm vụ, công việc của từng ngành, địa phương để việc đánh giá đảm bảo khách quan, công bằng.

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh