Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) bắc ninh năm 2019 - thành quả từ nỗ lực cải cách

27/05/2020 14:55 Số lượt xem: 170

Sáng 25/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2020. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội được giao nhiệm vụ Báo cáo phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bắc Ninh năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp - Ảnh: bacninh.gov.vn

Điểm số PCI 2019 của tỉnh Bắc Ninh tăng mạnh so với năm 2018 và trong 8 năm qua (kể từ năm 2011 xếp hạng 2/63), thứ hạng trên toàn quốc đứng vị trí 4/63. Biên độ tăng điểm 6,29 năm 2019 so với năm 2018 là mức tăng điểm lớn nhất trong số 5 tỉnh/thành phố có nhóm xếp hạng rất tốt năm 2019 và sự cải thiện điểm số tốt nhất của Chỉ số PCI tỉnh Bắc Ninh kể từ năm bắt đầu khảo sát Chỉ số PCI năm 2005. Trong đó, có 08 chỉ số tăng điểm là: Tiếp cận đất đai (+ 1,16); Tính minh bạch (+ 1,17); Chi phí thời gian (+ 0,11); Chi phí không chính thức (+1,92); Tính năng động (+1,35); Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (+0,1); Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự (+1,85); Cạnh tranh bình đẳng (+2,21). Có 2/10 chỉ số thành phần giảm điểm gồm: Gia nhập thị trường (-0,34); Đào tạo lao động (-0,66).

TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội

báo cáo tại Hội nghị - Ảnh: Bacninh.gov.vn

Phân tích chuyên sâu về Bộ chỉ số PCI Bắc Ninh năm 2019, TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh cho biết: Điểm số PCI Bắc Ninh giai đoạn 2015 – 2019 có xu hướng tăng điểm và đạt 70,79 là mức điểm cao nhất trong cả chu kỳ.

Điểm Chỉ số PCI của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015– 2019

Nguồn: Viện Nghiên cứu PTKTXH tổng hợp từ Dữ liệu PCI (www.pcivietnam.org)

Chỉ số PCI Bắc năm 2019 cũng cho thấy sau nhiều năm kiên trì, nỗ lực cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cùng với sự quyết tâm trong hành động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh (điểm số Tính năng động của Bắc Ninh luôn được cộng đồng doanh nghiệp đanh giá cao qua các năm, năm 2019 đạt 7,34 điểm, tăng 1,35 điểm so với năm 2018 và tăng 13 bậc từ thứ hạng 18 (năm 2018) lên thứ 5 (năm 2019)) và thường xuyên có sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh như: Thực hiện có hiệu quả Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Mô hình Bác sĩ doanh nghiệp Bắc Ninh; thành lập và phát huy ngày càng hiệu quả hoạt động mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện; công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, cấp huyện (DDCI) hằng năm; công khai kế hoạch thanh tra trên Cổng thông tin điện tử để doanh nghiệp biết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; từng bước xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử; xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025; phát triển dịch vụ cung ứng cho các khu công nghiệp, bước đầu liên kết giữa các tập đoàn đa quốc gia và tỉnh để phát triển công nghiệp hỗ trợ,…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì môi trường kinh doanh của Bắc Ninh còn bộc lộ những hạn chế là khả năng thực hiện các sáng kiến cải cách của lãnh đạo tỉnh ở cấp dưới chưa triệt để. Các yếu tố minh bạch dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị điện tử hạn chế. Năng lực tương tác giữa doanh nghiệp và các sở, ban, ngành và huyện thấp. Một bộ phận cán bộ còn chưa thích ứng kịp với yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh và hiệu quả quản trị hành chính công; xuất hiện những khó khăn trong quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai...và để duy trì và tiếp tục cải thiện Chỉ số PCI trong thời gian tới, Bắc Ninh cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các nội dung sau:

(i) Quan tâm hơn tới đánh giá hiệu quả trong các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên thông, thủ tục của cơ quan ngành dọc Trung ương; cơ chế mới để tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả ở trung tâm hành chính công tỉnh, huyện, một cửa ở cấp xã;

(ii) Điều chỉnh cách thức đầu tư, vận hành dịch vụ công trực tuyền theo hướng tập trung vào các thủ tục có giao dịch phổ biến; tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia;

(iii) Tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật đồng bộ để giải quyết các tồn tại, vướng mắc của doanh nghiệp đã diễn ra trong thời gian dài, nhằm tạo thuận lợi, xây dựng hình ảnh môi trường kinh doanh của Bắc Ninh an toàn; (v) Ban hành Đề án và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc; thực thi tốt các chính sách hỗ trợ DN trong giai đoạn phòng chống dịch COVID -19; chủ động đối thoại DN, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, đầu tư, xây dựng; quy hoạch phát triển đô thị; quản lý vận tải; lao động; nông nghiệp và phát triển nông thôn; bảo vệ môi trường,…;

(iv) Cải cách sâu hơn về các thủ tục hành chính cụ thể: đầu tư xây dựng đất đai, gia nhập thị trường, các thủ tục liên quan đến cấp huyện, xã;

(v) Phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, xúc tiến thương mại; khởi nghiệp; chuyển hộ kinh doanh thành DN; đào tạo lao động,..;

(vi) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo những nỗ lực mới; phát huy các sáng kiến mới; tạo chuyển động hệ thống để thực thi tốt tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh ở cấp dưới.

Sau khi nghe Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh báo cáo Phân tích Chỉ số PCI Bắc Ninh năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, PCI là chỉ số quan trọng nhằm đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh giao Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục tổng hợp, đánh giá việc giải quyết kiến nghị của các ngành, địa phương; duy trì, thực hiện tốt vài trò Tổ phó thường trực Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Mô hình “Bác sĩ doanh nghiệp Bắc Ninh”; thực hiện tốt việc khảo sát, công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, cấp huyện (DDCI) hằng năm; tham mưu, đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế -xã hội của tỉnh trong thời gian sắp tới./. 

Ths. Đinh Nam Thắng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH