Chỉ số PAPI – Cầu nối giữa chính sách và thực tiễn (kỳ 2)

31/12/2019 16:14 Số lượt xem: 195

Chỉ số PAPI là thước đo định lượng thường niên về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương. Trong những năm qua, Chỉ số PAPI là một trong những công cụ giúp xác định những tiến bộ đã đạt được, những điểm nghẽn cần xử lý trong quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình hoạch định chính sách ở cấp trung ương và các tỉnh.

2. Hành động cải thiện chính sách và hiệu quả quản trị công từ dữ liệu Chỉ số PAPI

Trong 10 năm qua, PAPI cung cấp dữ liệu và dẫn chứng phản ảnh hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền trong sáu lĩnh vực nội dung chính: (i) tham gia của người dân ở cấp cơ sở, (ii) công khai, minh bạch trong việc ra quyết định, (iii) trách nhiệm giải trình với người dân, (iv) kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, (v) thủ tục hành chính công, và (vi) cung ứng dịch vụ công. Bên cạnh đó, PAPI cũng được cập nhật thường xuyên nhằm phản ánh những đổi mới chính sách ở Việt Nam, cung cấp các chỉ báo mới về hiệu quả quản trị và hành chính công nhằm đáp ứng với nhu cầu và đòi hỏi mới của xã hội. Chính vì vậy, năm 2018, chương trình nghiên cứu PAPI đã điều chỉnh, lược bỏ và bổ sung một số chỉ tiêu đo lường ở một số nội dung.

Khi Việt Nam ngày càng phát triển, nền quản trị và hành chính công sẽ ngày càng đối mặt với nhiều thách thức hơn. Hai trong số những vấn đề mới nổi đó là quản trị môi trường và quản trị điện tử. Do đó, từ năm 2018, Chỉ số PAPI sẽ đo lường thêm hai chỉ số nội dung mới: (vii) quản trị môi trường và (viii) quản trị điện tử. Các tiêu chí đánh giá hai chiều cạnh mới này tập trung nhiều hơn vào khía cạnh quản trị có sự tham gia của người dân (chứ không chỉ của các cơ quan Nhà nước và đơn vị cung ứng dịch vụ) vào từng khâu trong quá trình ra quyết định nhằm bảo vệ môi trường (như một hàng hóa công) và phát triển chính phủ điện tử (có sử dụng nguồn lực công phục vụ xã hội).

Vì vậy, PAPI không ngừng đổi mới nhằm cung cấp nhiều chỉ báo đo lường hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền trong quản trị và hành chính công ở Việt Nam, cung cấp dữ liệu thực chứng cho công tác đổi mới chính sách và phương thức thực hiện cho phù hợp với thực tiễn. Hy vọng rằng Chỉ số PAPI cung cấp nhiều chỉ báo hữu ích giúp lãnh đạo và các bên liên quan ở các cấp, các ngành tìm hiểu hiệu ứng thực tiễn của tiến trình đổi mới công tác điều hành, quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công qua thời gian, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm khai thông các điểm nghẽn trong quá trình xây dựng và củng cố thể chế hiện đại ở Việt Nam.

Chỉ số PAPI là một trong những công cụ giúp xác định những tiến bộ đã đạt được, những điểm nghẽn cần xử lý trong quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình hoạch định chính sách ở cấp trung ương và các tỉnh. Nhiều địa phương đã có kế hoạch hành động cụ thể, trên thực tế cũng góp phần cải thiện hiệu quả quản trị công được đo từ những năm sau và nhận diện chính sách những vấn đề bức xúc như: phòng chống tham nhũng, ô nhiễm môi trường, giảm 

STT

Tỉnh/Thành phố

Phúc đáp của chính quyền các tỉnh/thành phố

1

An Giang

- Kế hoạch hành động số 147/CTr-UBND ngày 22 tháng 4 2015

- Quyết định số 2498/QD-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020, ngày 8 tháng 9 năm 2016

- Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 2017 tuyên truyền và phổ biến những kết quả cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2017-2020

2

Bà Rịa – Vũng Tàu

- Kế hoạch hành động tổ chức hội nghị về Chỉ số PAPI, PCI và PAR-Index ngày 28 tháng 9 năm 2016 và lãnh đạo tỉnh trao đổi và kết luận về phát hiện từ Chỉ số PAPI của tỉnh

- Quyết định số 2922/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động về cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2017-2020 ngày 16 tháng 10 năm 2017

3

Bắc Giang

Kế hoạch hành động số 1492 KH-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2014 về việc cải thiện Chỉ số PAPI

4

Bắc Kạn

- Hội thảo về kết quả Chỉ số PAPI ngày 7 tháng 9 năm 2017, qua đó các cấp chính quyền từ tỉnh tới cơ sở lắng nghe chia sẻ về những mặt mạnh, mặt yếu trong quản trị và hành chính công và giải pháp cải thiện.

- Tư vấn chính sách cho chính quyền tỉnh Bắc Kạn về cách thức cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh, ngày 22 tháng 11 năm 2017.

5

Bạc Liêu

- Hội nghị phân tích chuyên đề Chỉ số PAPI ngày 23 tháng 11 năm 2016

- Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập nhóm công tác về PAPI và PCI ngày 26 tháng 4 năm 2017

6

Bắc Ninh

  • Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 22/06/2015 của UBND tỉnh về việc cải thiện chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Bắc Ninh
  • Chỉ thị số 05/CT-UBND về duy trì và nâng cao Chỉ số PAPI ngày 13 tháng 5 năm 2016
  • Chỉ thị số 06/CT- UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục duy trì và cải thiện chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017
  • Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX năm 2018 ngày 11/5/2018
  • Kế hoạch số 1601/KH-UBND về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI Bắc Ninh năm 2019 ngày 13/5/2019

7

Bến Tre

Kế hoạch hành động số 4129/KH-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI, ngày 13 tháng 8 năm 2015

8

Bình Định

- Chỉ thị số 13/CT-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI ngày 8 tháng 8 năm 2013

- Chỉ thị số 23/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong cải cách hành chính, trong đó có cải thiện Chỉ số PAPI

9

Bình Dương

- Hội nghị khu vực tại Bình Dương ngày 7 tháng 5 năm 2015 với sự tham gia điều hành của lãnh đạo tỉnh

- Quyết định số 893/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 6 năm 2014 phê duyệt kế hoạch kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương, trong đó có yêu cầu về việc theo dõi kết quả Chỉ số PAPI

- Chỉ thị số 13/CT-UBND về cải thiện hiệu quả thực thi công vụ nhằm cải thiện Chỉ số PAPI

10

Bình Phước

Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các huyện/thị xã cải thiện Chỉ số PAPI

11

Bình Thuận

Chỉ đạo số 28/CT-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó có việc cải thiện Chỉ số PAPI

12

Cà Mau

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013 về việc cải thiện Chỉ số PAPI

13

Cần Thơ

Quyết định số 1552/QD-UBND ngày 1 tháng 6 năm 2015 về Kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2015-2017

14

Cao Bằng

- Hội nghị phân tích Chỉ số PAPI với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của tỉnh ngày 18 tháng 9 năm 2012

- Hội nghị về Chỉ số PAPI và Chỉ số PAR-Index ngày 14 tháng 6 năm 2018 thảo luận và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh và Chỉ số PAPI

15

Đà Nẵng

- Báo cáo phân tích thường niên về Chỉ số PAPI của UBND Đà Nẵng

- Lãnh đạo Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệp của thành phố trong việc duy trì điểm số PAPI cao tại Lễ công bố Chỉ số PAPI 2015, ngày 12 tháng 4 năm 2016

16

Đắk Lắk

- Công văn số 2211/UBND-TH ngày 3 tháng 5 năm 2012

- Hội nghị chuyên đề về Chỉ số PAPI 2014 ngày 20 tháng 7 năm 2015

17

Đắk Nông

Quyết định số 276/QĐ-UBND/2013 ngày 22 tháng 2 năm 2013 và Kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số PAPI

18

 

Điện Biên

- Hội nghị chuyên đề và phân tích so sánh năm 2012, với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của tỉnh

- Công văn số 05/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 1 tháng 6 năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong đó cải thiện Chỉ số PAPI là một mục tiêu

19

Đồng Nai

- Hội nghị tìm giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI ngày 13 tháng 7 năm 2017, qua đó các cấp chính quyền địa phương lắng nghe ý kiến chia sẻ về giải pháp cải thiện hiện quả quản trị và hành chính công của tỉnh.

- Đồng Nai ban hành Văn bản số 7213/UBND-HC ngày 31 tháng 7 năm 2017 yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số PAPI.

20

Đồng Tháp

Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc cải thiện Chỉ số PAPI tỉnh Đồng Tháp, ngày 5 tháng 8 năm 2013

21

Gia Lai

Kế hoạch hành động số 3119/CTr-UBND về việc cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2016-2020

22

Hà Giang

- Nghị quyết số 118-NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện Chỉ số PAPI

- Kế hoạch hành động số 119/CTr-UBND về việc cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2015, ngày 21 tháng 7 năm 2014

- Kế hoạch hành động số 153/CTr-UBND về nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Hà Giang năm 2017, ngày 30 tháng 5 năm 2017

23

Hà Nam

- Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong cải cách thủ tục hành chính, và một trong những mục tiêu là cải thiện Chỉ số PAPI

- Kế hoạch hành động số 1413/KH-UBND về cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong đó PAPI là một trong những mục tiêu hướng tới

24

Hà Nội

- Kế hoạch hành động số 171/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Thành ủy Hà Nội, và một trong những mục tiêu là cải thiện Chỉ số PAPI

- Kế hoạch hành động số 177/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của UBND TP. Hà Nội về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI

25

Hà Tĩnh

Quyết định số 4114/QD-UBND về kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2015 với mục tiêu duy trì và cải thiện Chỉ số PAPI

26

Hải Dương

Nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội trong đó có quyết tâm của tỉnh trong việc đạt thứ hạng cao hơn trên Chỉ số PAPI đến năm 2020

27

Hải Phòng

- Chỉ số PAPI được xem là một thước đo hiệu quả cải cách hành chính trong Quyết định số 617/ QD-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014

- Quyết định số 3323/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017, trong đó có mục đích cải thiện Chỉ số PAPI

- Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND Thành phố về cải thiện các Chỉ số PAPI, PAR-Index và SIPAS ngày 15 tháng 6 năm 2018

28

Hậu Giang

- Hội thảo khu vực về Chỉ số PAPI tổ chức tại Hậu Giang ngày 4 tháng 6 năm 2013 với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt trong tỉnh

- Kế hoạch hành động số 99/KH-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nằm cải thiện Chỉ số PAPI

29

Hòa Bình

- Lãnh đạo tỉnh thảo luận về Chỉ số PAPI, xem đây là công cụ theo dõi sự phát triển của địa phương

- Kế hoạch số 12-CTrTU của Tỉnh ủy, trong đó PAPI được xem là thước đo cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh

30

Hưng Yên

- Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt mục tiêu tăng điểm Chỉ số PAPI trong 5 mục tiêu phát triển chính của tỉnh

- Kế hoạch số 80/KH-UBND về cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nâng cao Chỉ số PAPI

31

Khánh Hòa

- Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công các sở, ban, ngành đưa ra các biện pháp cải thiện Chỉ số PAPI

- Quyết định số 942/QD-UBND về tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính, trong đó có phổ biến phát hiện nghiên cứu PAPI

32

Kiên Giang

- Chỉ thị số 1453/CT-UBND về việc đẩy mạnh nâng cao các chỉ số, trong đó có Chỉ số PAPI, ngày 7 tháng 7 năm 2017

- Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 18 tháng 5 năm 2018 nhằm thực hiện các nhiệm vụ hướng tới cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh

33

Kon Tum

- Thực hiện khảo sát PAPI ở 9 huyện/thành phố của tỉnh năm 2011

- Quyết định số 703/QĐ-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI ngày 3 tháng 8 năm 2012 

- Kế hoạch hành động số 497/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện các hoạt động nhằm cải thiện các Chỉ số PAPI và PAR-Index của tỉnh Kon Tum

34

Lai Châu

- Quyết định số 1331/QD-UBND về Kế hoạch hành động triển khai cải cách hành chính, trong đó có đề cập tới Chỉ số PAPI làm thước đo

- Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, trong đó có Chỉ số PAPI, ngày 11 tháng 11 năm 2015

- Hội nghị PAPI cấp tỉnh đầu tiên phân tích Chỉ số PAPI của tỉnh Lai Châu được tổ chức ngày 22 tháng 6 năm 2018

35

Lâm Đồng

- Hội nghị tìm giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI ngày 4 tháng 8 năm 2017, tư vấn chính quyền cấp cơ sở về những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện Chỉ số PAPI.

- Kế hoạch hành động số 7641/KH-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 10 tháng 11 năm 2017 về việc khắc phục và nâng cao Chỉ số PAPI

- Kế hoạch hành động số 3370/KH-UBND nhằm giải quyết những điểm nghẽn trong cải cách hành chính, trong đó có đề cập tới nâng cao Chỉ số PAPI

36

Lạng Sơn

- Kế hoạch hành động số 108/KH-UBND về việc cải thiện Chỉ số PAPI năm 2016 và những năm tiếp theo

- Kế hoạch hành động số 131/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2017 và những năm tiếp theo

37

Lào Cai

Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc thực hiện nghị quyết của Chính phủ về tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có việc cải thiện Chỉ số PAPI

38

Long An

- UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI bằng việc minh bạch hóa thủ tục hành chính và nâng cao năng lực của cán bộ, công chức

- Hội thảo khu vực được tổ chức tại Long An ngày 5 tháng 6 năm 2013 với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành để chia sẻ kết quả PAPI 2012

- Báo cáo của Sở Nội vụ yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động gắn với các hoạt động cụ thể của các sở, ban ngành nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính (Báo cáo PAPI 2017 tỉnh Long An.doc)

39

Nam Định

- Lãnh đạo tỉnh Nam Định chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân tại lễ công bố Chỉ số PAPI 2012

- Kế hoạch hành động số 60/KH-UBND của UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh, và cải thiện Chỉ số PAPI là một mục tiêu

40

Nghệ An

- Hội nghị phân tích chuyên đề Chỉ số PAPI 2015 do UBND tỉnh tổ chức ngày 11 tháng 8 năm 2016

- Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 6 tháng 2 năm 2017 về tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra của các ngành, các cấp nhằm cải thiện các chỉ số đo lường cải cách hành chính, trong đó có Chỉ số PAPI

41

Ninh Bình

Kế hoạch hành động số 97/KH-UBND về cải cách hành chính, trong đó nâng cao Chỉ số PAPI là một mục tiêu

42

Ninh Thuận

- Kế hoạch hành động số 302/CTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 về việc cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2016-2020

- Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh số 54/2016/NQ-HĐND kết luận phiên họp thứ 2 của HĐND tỉnh, trong đó có chất vấn về kết quả PAPI của tỉnh

43

Phú Thọ

- Chỉ số PAPI cung cấp dẫn cứ để theo dõi việc triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015-2020

- Hội nghị khu vực về Chỉ số PAPI năm 2015 do UBND tỉnh chủ trì ngày 5 tháng 7 năm 2016

44

Phú Yên

- Kế hoạch hành động số 03/CTr-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2014

 - Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 về việc thực hiện kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số PAPI và những chỉ số phát triển khác của tỉnh

45

Quảng Bình

- Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường cải cách hành chính nhằm cải thiện Chỉ số PAPI

- UBND tỉnh thường xuyên theo dõi kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh

46

Quảng Nam

- Nghị quyết số 156/2015/HDND về các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, trong đó đưa thêm nội dung cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh

- Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc cải thiện các Chỉ số PAPI, PAR-Index và ICT-Index giai đoạn 20172020

47

Quảng Ngãi

- Chỉ thị số 19/CT-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI ngày 29 tháng 11 năm 2012

- Nghị quyết số 08/2013/NQ-HDND ngày 10 tháng 7 năm 2013 trong đó có đề cập tới việc cải thiện Chỉ số PAPI

- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 về cải thiện các Chỉ số PAPI, PAR-Index và PCI

48

Quảng Ninh

- Quyết định số 6568/KH-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI ngày 18 tháng 11 năm 2014

- Kế hoạch hành động số 916/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29 tháng 12 năm 2015 về cải thiện Chỉ số PAPI

49

Quảng Trị

Quyết định số 1339/QD-UBND về Kế hoạch hành động duy trì và cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2014-2016

50

Sóc Trăng

- Hội thảo khu vực về Chỉ số PAPI 2014 ngày 8 tháng 5 năm 2015

- Hội thảo phân tích chuyên đề kết quả PAPI của tỉnh và so sánh với Trà Vinh năm 2012

51

Sơn La

Kế hoạch hành động số 82/KH-UBND về việc cải thiện Chỉ số PAPI ngày 16 tháng 6 năm 2016.

52

Tây Ninh

- Hội nghị tập huấn về phát hiện từ Chỉ số PAPI ngày 12 tháng 11 năm 2017 của UBND Tỉnh Tây Ninh và Đại học Fulbright, với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, công chức các sở, ngành, địa phương tham dự.

- UBND tỉnh tổ chức họp báo về kết quả các Chỉ số PAPI, PCI và PAR-Index ngày 10 tháng 5 năm 2018

53

Thái Bình

Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thiết lập đường dây nóng thu thập ý kiến phản hồi của công dân, trong đó cải thiện Chỉ số PAPI là một trong những mục tiêu ngày 13 tháng 5 năm 2016

54

Thái Nguyên

- Nghị quyết số 15/2012/NQ-HDND của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 15 tháng 12 năm 2012

- Quyết định số 3138/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2015-2020, ngày 31 tháng 12 năm 2014

55

Thanh Hóa

Quyết định số 3274/QD-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 ban hành kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, trong đó một trong những trọng tâm là cải thiện Chỉ số PAPI

56

Thừa Thiên – Huế

- Kế hoạch số 26/KH-UBND về cải thiện Chỉ số PAPI ngày 5 tháng 3 năm 2015

- Kế hoạch hành động số 161/KH-UBND về thực hiện Chỉ số PAPI năm 2017, ngày 28 tháng 7 năm 2017

57

Tiền Giang

PAPI là thước đo hội nhập của tỉnh theo ý kiến thảo luận của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang ngày 16 tháng 4 năm 2014

58

TP Hồ Chí Minh

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số PAPI giai đoạn 2016-2020

59

Trà Vinh

- Hội nghị phân tích chuyên đề về Chỉ số PAPI tại tỉnh năm 2012

- Công văn số 2971/UBND-NC ngày 8 tháng 8 năm 2017 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

60

Tuyên Quang

- Kết luận số 156/TB-VPCP trong phiên làm việc của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, trong đó cải thiện Chỉ số PAPI là một trọng tâm của tỉnh

- Kế hoạch hành động số 57/KH-UBND về cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, nâng cao Chỉ số PAPI

61

Vĩnh Long

- Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh về triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR-Index

- Hội nghị phân tích chuyên đề về Chỉ số PAPI, tháng 12 năm 2014

62

Vĩnh Phúc

Chỉ thị số 10/CT-UBND về cải thiện Chỉ số PCI và Chỉ số PAPI của tỉnh ngày 24 tháng 7 năm 2013

63

Yên Bái

Hội nghị khu vực về Chỉ số PAPI 2012 do UBND tỉnh Yên Bái đồng chủ trì tổ chức ngày 14 tháng 6 năm 2013

Trong xu hướng đổi mới, việc chất lượng chính sách và quản trị công phải được đo lường bằng sự hài lòng của người dân. Các chính sách xã hội có liên quan tới nhiều người dân như các chính sách phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Chất lượng quản trị cũng bao gồm những yêu cầu về tính minh bạch, sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, hiệu quả của các chính sách và quản trị công dựa trên chất lượng chính sách và quản trị công từ sự trải nghiệm của người dân, trong đó các trục nội dung Chỉ số PAPI được đo lường rõ ràng, độc lập khách quan và trên thực tế có tính so sánh giữa các tỉnh và thể hiện xu hướng quốc gia. Các tỉnh đã có phân tích và hành động cụ thể nhằm cải thiện xây dựng chính sách và quản trị công thông qua phân tích, theo dõi và ứng dụng Chỉ số PAPI.

(Hết)

Nhung Chu – Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH