Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước

09/08/2017 14:28 Số lượt xem: 359

Ngày 29/6/2017, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2578/UBND-KTTH ngày 07/08/2017 giao các Sở, ban ngành của tỉnh và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai các công việc, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện tốt vai trò hỗ trợ doanh nghiệp.

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh hiện nay đang là thành viên thường trực của Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng theo Quyết định thành lập số 429/QĐ-UBND ngày 14/04/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác có nhiệm vụ nắm bắt, tổng hợp tình hình, đôn đốc, giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp; Chỉ đạo, phối hợp triển khai biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp và xử lý những trường hợp thanh tra, kiểm tra trùng lắp, gây phiền hà cho doanh nghiệp; điều phối các hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến.

TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện NC PTKTXH làm viêc, tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của 9 DN Nhật Bản tại KCN Quế Võ

Tính đến hết Quý II năm 2017, Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp đã tiếp nhận 92 ý kiến phản ánh trong các lĩnh vực Tài nguyên & môi trường, Đầu tư, Xây dựng, Thuế, tài chính…trong đó có 43 ý kiến phản ánh khó khăn vướng mắc, 38 ý kiến hỏi về cơ chế chính sách, 5 ý kiến hỏi hỗ trợ tư vấn quản trị kinh doanh và 6 ý kiến phản ánh nhũng nhiễu của cơ quan nhà nước.

Trong thời gian tới Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội sẽ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc, tư vấn quản trị kinh doanh…và có những nghiên cứu về cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện phát triển, tăng sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Nguyễn Mạnh Hùng - Viện NCPTKTXH