Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu phản ánh của doanh nghiệp

29/12/2017 13:52 Số lượt xem: 399

Tại phiên họp thường kỳ tháng 12 (ngày 18-12), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh công khai xin lỗi 68 doanh nghiệp về công tác thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp năm 2017. Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Thư gửi tới các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Báo Bắc Ninh đăng tải nguyên văn Thư của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Năm 2017, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh  tế-xã hội, đóng góp vào những thành tựu chung đó có vai trò đặc biệt quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Ngày 29-4-2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, nhằm khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, không để xảy ra việc sách nhiễu, phiền hà, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua rà soát và phản ánh của các doanh nghiệp cho thấy: một số cơ quan, địa phương thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị, vẫn thực hiện thanh tra, kiểm tra nhiều lần đối với doanh nghiệp, có biểu hiện sách nhiễu, phiền hà, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh chân thành xin lỗi Quý doanh nghiệp vì tình trạng trên và trân trọng tiếp thu phản ánh của doanh nghiệp, đồng thời đã yêu cầu các cơ quan, địa phương giải trình và thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh.

Từ năm 2018, kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp sẽ được công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Nếu có hiện tượng thanh tra, kiểm tra không đúng kế hoạch, không đúng thẩm quyền, trùng lặp, sách nhiễu, phiền hà, gây khó khăn, đề nghị Quý doanh nghiệp kịp thời phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh qua các số điện thoại:

 

Chủ tịch UBND tỉnh: 0913.358.385

Chánh Thanh tra tỉnh: 0912.652.668.

Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh: 0983.369.129

Thường trực Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp: 0913.297.954;

Email:hotrodoanhnghiepbacninh@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Tử Quỳnh

Nguồn: http://baobacninh.com.vn