Công an tỉnh Bắc Ninh: Cải thiện Chỉ số DCI để Bắc Ninh trở thành nơi “đất lành chim đậu”

08/06/2017 10:06 Số lượt xem: 386

Sáng ngày 7/6/2017, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn về chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương và nhiệm vụ của ngành Công an. Đại tá Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. TS Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh Bắc Ninh tham dự.

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày tóm tắt những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, cải cách hành chính năm 2016. Đồng chí cho rằng bước đầu doanh nghiệp đã có những nhìn nhận và đánh giá tốt về những hoạt động của Công an tỉnh; tuy nhiên, thứ hạng không thực sự quan trọng mà quan trọng là từ những đánh giá của doanh nghiệp, cán bộ Công an tỉnh nhìn nhận được những tiêu chí tốt cần giữ vững và phát huy và những tiêu chí cần tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.

Hội nghị được nghe TS.Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội trình bày bài thuyết trình “Chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương và nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh năm 2017 của Công an tỉnh Bắc Ninh”.

TS.Nguyễn Phương Bắc trình bày tại Hội nghị

Chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương rất có ý nghĩa đối với ngành công an khi thông tin về chỉ số này sẽ giúp nhận diện khái quát về xu hướng chất lượng quản trị, từ đó có thông tin cho công tác đảm bảo an ninh kinh tế; bảo vệ môi trường kinh doanh an toàn ( từ góc độ thể chế kinh tế; môi trường pháp lý, quan điểm xử lý vụ việc,…); nhận diện những vấn đề liên quan đến dịch vụ công  mà ngành công an cung cấp cho doanh nghiệp và người dân; nắm bắt được góc nhìn của doanh nghiệp về ngành; nhu cầu của doanh nghiệp trong cải thiện MTKD liên quan đến công tác của ngành đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh ngành công an trong xu hướng xây dựng chính phủ, chính quyền kiến tạo, phục vụ.

TS.Nguyễn Phương Bắc cho rằng  các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, là nền tảng để đảm bảo sự ổn định, từ đó có môi trường kinh doanh  an toàn, minh bạch “đất lành chim đậu”. Tuy nhiên, cần tính đến chi phí tuân thủ và quyền tự do kinh doanh; tính bình đẳng; đồng thời việc đảm bảo lợi ích cho xã hội. Điều đó làm tăng tính phức tạp, sự khó khăn trong cải thiện các Chỉ số chất lượng quản trị địa phương của ngành công an.

Công an tỉnh trong thời gian vừa qua đã nỗ lực đảm bảo an toàn, an ninh trật tự , kịp thời điều tra, phá nhiều vụ án nóng, đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn; đồng thời tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà nhũng nhiễu với người dân và doanh nghiệp. Kết quả khảo sát Chỉ số DCI 2016 cho thấy Công an tỉnh Bắc Ninh được doanh nghiệp đánh giá cao, xếp thứ 2/17, có chỉ số nhiều chỉ số tốt cần duy trì như: Cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí thời gian, chi phí không chính thức. Các chỉ số thành phần như: Tính minh bạch, thiết chế pháp lý trong thời gian tới cần tiếp tục được cải thiện.  

TS. Nguyễn Phương Bắc cho rằng để tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành Công an theo các Nghị quyết của Chính phủ và UBND tỉnh, Công an tỉnh Bắc Ninh cần đổi mới tinh thần quản lý, hỗ trợ DN theo NQ TW 5 khóa XII; giảm nhũng nhiễu, thanh tra, kiểm tra; cải cách mạnh mẽ TTHC, đặc biệt là  những TTHC liên quan nhiều đến người dân như cấp giấy CMTND, hộ tịch, hộ khẩu… theo hướng thuận lợi nhất cho người dân cán bộ; xử lý cán bộ gây khó khăn, nhũng nhiễu; thay đổi văn hóa ứng xử trong tiếp xúc với DN để nâng cao mức độ hài lòng; tăng cường thông tin, đối thoại; làm rõ các lĩnh vực, công việc, kiểu phát sinh chi phí không chính thức. Đồng thời sử dụng Chỉ số DCI là công cụ đánh giá, nâng cao chất lượng cán bộ, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đổi mới quản lý.Đối với ngành Công an, thực hiện tốt nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh để  góp phần xây dựng Bắc Ninh là nơi “đất lành chim đậu” như mong muốn của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu tại buổi khen thưởng các lực lượng phá vụ án  cướp ở cửa hàng điện thoại (huyện Tiên Du) vừa qua.

Trên tinh thần lắng nghe và cầu thị, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao và tiếp thu các phân tích của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội. Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị các phòng chức năng  phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội tìm hiểu kỹ hơn về Bộ tiêu chí đánh giá, đồng thời kiến nghị Viện nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch giúp Công an tỉnh cải thiện và nâng cao từng tiêu chí, xây dựng hình ảnh Công an tỉnh Bắc Ninh, thể hiện quyết tâm trong việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Hoàng Quyên, Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH