Công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Trung tâm HHC cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019

06/11/2019 09:50 Số lượt xem: 132

Ngày 26/10/2019, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh phối hợp Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Trung tâm HHC cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Tại Hội nghị, TS. Vũ Quốc Huy – Viện Kinh tế Việt Nam đã trình bày chuyên đề “Đánh giá năng lực đổi mới, sáng tạo trong các cơ quan công quyền: áp dụng cách tiếp cận Nonaka” với những nội dung phân tích về: Lý thuyết Nonaka về đối mới sáng tạo và đồng tạo lập tri thức mới; Đổi mới sáng tạo trong các cơ quan công quyền: Cách nhìn mới về cải cách hành chính công; Bộ công cụ đánh giá đổi mới sáng tạo của các cơ quan công quyền: Ba trụ cột: Văn hóa, Phương thức hoạt động và Năng lực lãnh đạo; Kết quả thử nghiệm tại Đà Nẵng và Quảng Ninh.

TS. Nguyễn Phương Bắc thuyết trình tại Hội nghị về chuyên đề “Xây dựng văn hóa công sở, nâng cao chất lượng dịch vụ công,

hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”

Ảnh: Quốc Bình

Năm 2019 là năm thứ hai Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh tiến hành khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của công dân, tổ chức trong giải quyết TTHC tại các Trung tâm HCC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết quả khảo sát cung cấp thêm một kênh thông tin để các Trung tâm HCC cũng như mỗi cán bộ công chức, viên chức làm việc tại các Trung tâm HCC nhìn nhận, đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức trong thời gian tới.

Theo kết quả khảo sát năm 2019, tỷ trọng người dân đánh giá hài lòng về các dịch vụ công đạt trên 98%. Về thứ hạng Trung tâm HCC cấp huyện, Trung tâm HCC thành phố Bắc Ninh có số điểm cao nhất với 70,97 điểm; Trung tâm HCC huyện Thuận thành có số điểm thấp nhất với 62,40 điểm. Về phía các sở, ngành có thủ tục giao dịch tại Trung tâm HCC tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có số điểm cao nhất với 69,93 điểm; Ban Quản lý an toàn thực phẩm có số điểm thấp nhất với 63,69 điểm.

 

Quốc Bình - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh