Giới thiệu phương pháp xây dựng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, cấp huyện (DCI Bắc Ninh) tại tỉnh Ninh Thuận và khu vực miền Trung và Tây Nguyên

28/07/2017 15:30 Số lượt xem: 425

Trong các ngày 26 và 28/7/2017, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đã giới thiệu phương pháp và tác động đến cải thiện môi trường kinh doanh của việc xây dựng và công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, cấp huyện (DCI Bắc Ninh) với các Sở,ngành, địa phương tỉnh Ninh Thuận và các Hiệp hội doanh nghiệp của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 26/7, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã diễn ra Hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, với sự có mặt của trên 100 đại biểu đến từ các Sở, ban, ngành, cấp ủy, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp, TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đã trình bày Mô hình Bác sĩ doanh nghiệp Bắc Ninh và phương pháp xây dựng, tác động của Chỉ số DCI Bắc Ninh tới cải thiện môi trường kinh doanh.

TS Nguyễn Phương Bắc trình bày tại Hội thảo

Tỉnh Ninh Thuận được biết là một địa phương quan tâm cải thiện môi trường kinh doanh và áp dụng mô hình Trung tâm hành chính công đầu tiên của cả nước thông qua việc thành lập Văn phòng phát triển kinh tế (EDO Ninh Thuận). Tỉnh Ninh Thuận cũng có những bước tiến mới về phát triển kinh tế thông qua chiến lược phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sản xuất năng lượng tái tạo, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp.

Ngày 28/7, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), VCCI đã tổ chức tập huấn chuyên đề về “Kinh nghiệm xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, quận, huyện (DCI/DDCI) cho các Hiệp hội doanh nghiệp miền Trung – Tây Nguyên, có sự tham gia của một số Hiệp hội doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ và mạng lưới chi nhánh của VCCI  và đại diện một số tỉnh trong khu vực.

Ban Pháp chế, VCCI cho biết, so sánh các tỉnh có áp dụng Chỉ số cạnh tranh cấp Sở, ngành, cấp huyện đều có kết quả cải thiện Chỉ số PCI khả quan hơn. Vì vậy việc áp dụng các Chỉ số DCI/DDCI như một số tỉnh đang tiến hành có ý nghĩa lớn trong thúc đẩy cải thiện Chỉ số PCI ở các địa phương.

TS Nguyễn Phương Bắc chia sẻ tại Hội thảo 

TS. Nguyễn Phương Bắc đã trình bày kinh nghiệm và các kết quả của Chỉ số DCI Bắc Ninh. Kết quả cho biết, tỉnh Bắc Ninh đang là điếm đến hấp dẫn, thu hút FDI, quy mô kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, năm 2017 tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn với việc đưa vào hoạt động của Trung tâm hành chính công và áp dụng Chỉ số DCI Bắc Ninh, tạo tác động cải thiện môi trường kinh doanh trong dài hạn, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH