Hội thảo "Bí ấn tính cách người Việt : Giải mã những vấn đề bức xúc"

21/08/2017 14:36 Số lượt xem: 559

Trong quá trình nghiên cứu về chất lượng quản trị địa phương, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội nhận thấy phi giá trị phái sinh của văn hóa, nhất là văn hóa làng xã là một rào cản trong cải thiện và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Để nâng cao nhận thức, đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của phi giá trị phái sinh của văn hóa và văn hóa làng xã tới cải thiện chất lượng quản trị địa phương; Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo “Bí ẩn tính cách người Việt: Giải mã những vấn đề xã hội bức xúc”.

 

1. Thời gian: Từ 08h00 ngày 22 tháng 08 năm 2017 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường B, Tầng 2, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

3. Chuyên gia chủ trì, thuyết trình: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm.

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trân trọng kính mời quý vị tới tham dự Hội thảo.

Xin trân trọng cảm ơn./.