Hội thảo tăng cường tính cạnh tranh và kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ

18/05/2017 16:03 Số lượt xem: 464

Ngày 17/5/2017 Viện Nghiên cứu phát triển KTXH tỉnh tham dự hội thảo “Tham vấn ý kiến về báo cáo tăng cường tính cạnh tranh và kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ” do nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức tại Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại hội thảo các chuyên gia của nhóm Ngân hàng Thế giới đã trình bày các phát hiện báo cáo về tăng cường tính cạnh tranh và kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, tham vấn ý kiến của các chuyên gia ở các Bộ, Ban, Ngành, Địa phương trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo cũng thảo luận các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam nâng cao năng lực, tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã chỉ ra rằng sự khác nhau giữa thất bại thị trường và thất bại của doanh nghiệp và những thất bại thị trường chính là nguyên nhân cản trở sự phát triển của các kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước và các doanh nghiệp FDI. Thất bại thị trường thể hiện khi các doanh nghiệp trong nước không đáp ứng được yêu cầu của các công ty FDI lớn, họ thiếu công nghệ, thiếu kỹ năng, thiếu hỗ trợ có mục tiêu về tài chính và kỹ thuật để cải thiện năng lực, thiếu thông tin về chiến lược và tiêu chuẩn lựa chọn của các nhà đầu tư FDI. Ngoài ra sự hạn chế từ phía chính phủ trong việc đưa ra các chính sách chưa phù hợp, thiếu điều phối, thiếu dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là nguyên nhân cản trở sự kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Từ những phân tích chuyên sâu, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã đưa ra những khuyến nghị về việc xây dựng một chương trình phù hợp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước nâng cao năng lực, kết nối thành công với các doanh nghiệp lớn đặc biệt là doanh nghiệp FDI để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu ý kiến tại buổi hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đã cung cấp thực tiễn kết nối doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tình hình phát  triển công nghiệp hỗ trợ ở địa phương đặc biệt trong lĩnh vực điện tử nơi Bắc Ninh thu hút đầu tư nước ngoài rất mạnh với các dự án đầu tư lớn như SamSung, Canon,Foxconn…Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KTXH tỉnh nhấn mạnh, Bắc Ninh là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp rất cao với khả năng thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài luôn nằm trong tốp đầu của cả nước. Với số lượng doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong lĩnh vực điện, điện tử lớn, Bắc Ninh có nhiều tiềm năng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử, tuy nhiên thực trạng phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nội địa trong ngành công nghiệp điện tử là rất khiêm tốn và chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế, bài toán làm thế nào để kết nối thành công doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI là thách thức của tỉnh Bắc Ninh trong những năm tới, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, kinh tế tỉnh hướng đến phát triển bền vững.

Ths.Nguyễn Mạnh Hùng, Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH