Hội thảo: “Tham vấn công cụ đánh giá hiệu quả quốc gia trong tăng trưởng xanh (GGPM)”

11/07/2017 09:30 Số lượt xem: 274

Ngày 06/07/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Hội thảo: “Tham vấn công cụ đánh giá hiệu quả quốc gia trong tăng trưởng xanh (GGPM)” tại Khách sạn Pan Pacific Hà Nội. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Vụ KHGDTN&MT (Bộ KH&ĐT) cùng đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Trong những năm gần đây, tăng trưởng xanh đã tăng đà trong khu vực công và tư nhân ở Việt Nam, nhờ nhận thức rằng Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước những tác động của biến đổi khí hậu. Các ảnh hưởng như tăng nhiệt độ, mực nước biển dâng và lượng mưa thất thường được thừa nhận có tác động sâu sắc đến tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, khái niệm tăng trưởng xanh khá đa chiều và phức tạp. Trong giai đoạn đầu của việc thực hiện, việc thiếu một định nghĩa chung giữa các tổ chức đã dẫn đến việc phát triển các công cụ đo lường tăng trưởng xanh cũng khác nhau. Những công cụ này cũng thường bị hạn chế về mặt trọng tâm và phạm vi. Do đó, một công cụ đo lường kết hợp các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội của sự phát triển xanh là điều cần thiết.

Tại buổi Hội thảo, đại diện Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) giới thiệu GGPM, một công cụ đánh giá triển khai thực hiện tăng trưởng xanh cấp quốc gia. Công cụ này gồm ba thành phần liên quan:

      1. Chỉ số tổng hợp (Composite Index) để đánh giá hiệu quả tăng trưởng xanh ở cấp quốc gia dựa trên một bộ số liệu về hiệu suất chung trong sáu lĩnh vực chính: năng lượng, vận tải, đô thị, công nghiệp, nước và cảnh quan bền vững.

      2. Công cụ mô phỏng (Simulation Tool) cho phép người sử dụng hiểu được hiệu quả tăng trưởng xanh của các nước có thể bị ảnh hưởng bởi các đòn bẩy chính sách khác nhau như thế nào.

      3. Nguồn dữ liệu (Evidence Library) cung cấp bằng chứng tóm tắt và liên kết đến dữ liệu được sử dụng để xác định, mô tả các chỉ số tổng hợp và công cụ mô phỏng.

Theo nhóm tác giả, Bộ Chỉ số này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và sẽ được triển khai tại 26 quốc gia thành viên của GGGI trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.Sau khi nghe các bài trình bày về các Chỉ số Tăng trưởng xanh (GGI) và làm quen với mô hình mô phỏng, các đại biểu tham dự đánh giá cao nghiên cứu của nhóm tác giả, đồng thời chia sẻ những ý kiến, đóng góp về cấu trúc của công cụ, nguồn dữ liệu nhằm hoàn thiện nội dung và nâng cao tính khả thi khi áp dụng tại Việt Nam.

Ngày 08/10/2015, tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 403/QĐ-UBND. Trong đó giao Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế - xã hội là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch hành động này; Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan hoàn thiện khung thể chế thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh. Cụ thể:

- Rà soát các quy định pháp lý, các định hướng phát triển; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo chiến lược tăng trưởng xanh; giúp UBND tỉnh tổng hợp, theo dõi đánh giá thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện tăng trưởng xanh; xây dựng website và các chương trình hợp tác quốc tế về tăng trưởng xanh;

- Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Quy hoạch phát triển kinh tế xanh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; đề xuất cơ chế, chính sách huy động và quản lý nguồn lực (tài chính, nhân lực) cho tăng trưởng xanh;

- Xây dựng khung tiêu chí xác định chương trình, dự án tăng trưởng xanh; triển khai bộ công cụ đánh giá đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh;

- Xây dựng khung theo dõi, đánh giá, báo cáo thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh;

- Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức phổ biến tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho các nhóm đối tượng trong doanh nghiệp gồm: Chủ doanh nghiệp, đội ngũ quản lý, kỹ thuật, công nhân viên… Tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý trong thực hiện tăng trưởng xanh;

- Thí điểm một số mô hình tăng trưởng xanh quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh làm cơ sở triển khai nhân rộng.

 

Viện Nghiên cứu PT KTXH