Hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ

20/06/2017 14:04 Số lượt xem: 368

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2017, UBND tỉnh đã đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng qua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, do sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, cũng như nỗ lực của hệ thống chính trị, chính quyền, doanh nghiệp và người dân với các nhiệm vụ tập trung, ưu tiên. Cùng với thành tựu bằng con số, chỉ tiêu phát triển, một điểm nổi bật, đó là Bắc Ninh hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ.

Ngay từ khi mới nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển và phục vụ. Đó là việc làm cụ thể để thực hiện thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phương châm của BCH Trung ương Đảng khóa XII:” gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm”.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh có những quyết tâm và nỗ lực về tiếp tục kiến tạo và hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, chăm lo tốt hơn các lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện bước khởi động ấn tượng về xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ. Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 28/6/2016 Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “UBND tỉnh quyết tâm đổi mới, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân; xác định doanh nghiệp là động lực của phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là mục tiêu phát triển. Doanh nghiệp và người dân phải là đối tượng phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp”.
Với quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ, tỉnh tiếp tục thực hiện các định hướng dài hạn hướng tới mục tiêu năm 2022, Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là mục tiêu đã có từ nhiều năm qua và trải qua 2 lần điều chỉnh về mốc thời gian, năm 2017, với quyết tâm lớn, tỉnh đã đề xuất bước đi cụ thể, xây dựng Đề án báo cáo Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Cùng với mục tiêu này, tỉnh đã xây dựng Đề án đô thị thông minh; hoàn hỉnh quy hoạch đô thị và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; xây dựng hình ảnh của địa phương kết tinh từ văn hóa truyền thống, khả năng phát triển vượt trội, vươn mình trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, sự có mặt của các thương hiệu toàn cầu tập đoàn đa quốc gia và năng lực của chính quyền tỉnh trong  hiện thực hóa tầm nhìn đã đề ra.

Tỉnh quan tâm  chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hiệu quả quản trị hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân kinh doanh; triển khai chương trình khởi nghiệp; đưa vào vận hành Trung tâm hành chính công. Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng và vận hành Trung tâm hành chính công, yêu cầu đưa toàn bộ thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công, để nơi đây trở thành không gian giao tiếp văn minh, lịch sự, nêu cao sự liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sau nhiều nỗ lực, năm 2016, tỉnh Bắc Ninh đã nằm trong nhóm tốt về các Chỉ số chất lượng quản trị địa phương: PCI nằm trong nhóm tốt; PAPI, PAR Index nằm trong nhóm 10 tỉnh tốt nhất. Để tiếp tục phát huy, thời gian qua Chủ tịch đã ban hành các Chỉ thị về Chỉ số PCI, PAPI, PAR Index; cho phép công bố và yêu cầu các Sở, ngành cải thiện Chỉ số DCI Bắc Ninh. Đây là một bước quyết định để thực hiện có hiệu quả hơn trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ dựa trên đo lường bằng các Chỉ số quản trị địa phương từ trải nghiệm của doanh nghiệp và người dân.

Với tinh thần “Nói thật, làm thật”, lãnh đạo tỉnh đã thúc đẩy thay đổi văn hóa ứng xử giữa cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp và người dân, giảm gánh nặng thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp qua mọi phương tiện tiếp nhận, coi trọng ý kiến đánh giá và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tại Hội nghị đối thoại về thuế, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Nếu Sở, ngành, đơn vị, cán bộ gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh việc thông báo tới người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp có thể phản ánh trực tiếp tới Chủ tịch UBND tỉnh để được giải quyết kịp thời”.

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt coi trọng công tác khảo sát, thu thập ý kiến người dân, doanh nghiệp phục vụ quá trình ra quyết định, vừa coi trọng công tác tham mưu một cách khoa học, thể hiện sự quan tâm, lắng nghe, tiếp thu ý kiến chính đáng của người dân.

Tỉnh Bắc Ninh hết sức quan tâm tới các chính sách phát triển kinh tế - xã hội dựa trên củng cố nền tảng về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công. Cùng với thực hiện kế hoạch dài hạn cho phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, tỉnh quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, người nghèo. Một việc rất có ý nghĩa, tỉnh kịp thời trang bị điều hòa cho phòng bệnh nhân tại nhiều bệnh viện vào những ngày hè nắng nóng. Điều đó thể hiện một phong cách điều hành mới trong việc đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn những nhu cầu cần thiết của người dân.

 Có thể khẳng định, từ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; HĐND tỉnh có chủ trương và công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh đã nhận diện về  xu hướng xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ trên địa bàn tỉnh gắn với các yêu cầu mới về nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện NCPTKTXH
Nguồn: http://baobacninh.com.vn