Kết quả phản ánh của người dân về đánh giá hoạt động trả kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính công các cấp năm 2019

09/04/2020 10:51 Số lượt xem: 146

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở tỉnh Bắc Ninh đã được triển khai thực hiện một cách tích cực, đồng bộ, hiệu quả. Thông qua việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cung cấp dịch vụ công về TTHC trên môi trường mạng tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Trung tâm Hành chính công (TTHCC) được thành lập đi vào hoạt động mọi yêu cầu của tổ chức và công dân đã được tiếp nhận, giải quyết một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất sự phiền hà, nhũng nhiễu đem lại hiệu quả thiết thực đã được cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá, khẳng định mô hình tổ chức, hoạt động là phù hợp, là khâu đột phá, là bước đi mạnh mẽ đầy quyết tâm của tỉnh trong cải cách TTHC, tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn góp phần xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của TTHCC, việc đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại TTHCC cần thực chất để Trung tâm Hành chính công sẽ thực sự là một nhân tố mới mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng hiện đại, văn minh và phát triển.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc các công việc có liên quan tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Trong cuộc khảo sát sự hài lòng của người dân đối với Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019, trục nội dung Kết quả dịch vụ hành chính công được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí:

(1) Kết quả nhận được đúng thời gian quy định;

(2) Trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức;

(3) Trong trường hợp có sai sót hoặc không trả kết quả đúng hạn có thư xin lỗi đến người dân, tổ chức;

(4) Thông tin về tiến độ đạt kết quả đến người dân, tổ chức hoặc có thể tìm được thông tin về tiến độ xử lý hồ sơ qua mạng.

Nhìn chung, theo đánh giá của người tham gia khảo sát, mức độ hài lòng nói chung (Rất hài lòng/Hài lòng/Bình thường) ở cả 4 tiêu chí đánh giá: Kết quả nhận được đúng thời gian quy định; Trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức; Trường hợp có sai sót hoặc không trả kết quả đúng hạn có thư xin lỗi đến người dân, tổ chức; Thông tin về tiến độ đạt kết quả đến người dân, tổ chức hoặc có thể tìm được thông tin về tiến độ xử lý hồ sơ qua mạng đều được người dân được hỏi đánh giá lựa chọn trên 93,00%.

Mức độ lựa chọn “Rất hài lòng” cao nhất là Kết quả nhận được đúng thời gian quy định với 14,19%.

Tiêu chí đánh giá “Thông tin về tiến độ đạt kết quả đến người dân, tổ chức hoặc có thể tìm được thông tin về tiến độ xử lý hồ sơ qua mạng” có tỷ trọng lựa chọn hài lòng cao với “Rất hài lòng” chiếm 1,82%, “Hài lòng” chiếm 77,50%, “Bình thường” chiếm 17,73%.

Kết quả khảo sát cho thấy, người dân được hỏi có tỷ trọng đánh giá mức độ hài lòng  rất cao với các tiêu chí đánh giá về Kết quả nhận được đúng thời gian quy định; Trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức; Trong trường hợp có sai sót hoặc không trả kết quả đúng hạn có thư xin lỗi đến người dân, tổ chức; Thông tin về tiến độ đạt kết quả đến người dân, tổ chức hoặc có thể tìm được thông tin về tiến độ xử lý hồ sơ qua mạng tại Trung tâm hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nếu coi mức độ hài lòng của người dân phản ánh qua tổng tỷ trọng các mức độ đánh giá Rất hài lòng/Hài lòng/Bình thường thì kết quả của 4 tiêu chí đo lường đều trên 90,00%.

Ths. Nguyễn Quốc Bình - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh