Một số giải pháp tạo hiệu ứng nhanh cải thiện Chỉ số PCI

19/06/2020 10:21 Số lượt xem: 403

Theo báo cáo Chỉ số PCI năm 2019 kết quả cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh Bắc Ninh đã có bước nhảy ngoạn mục khi tăng 11 bậc và tăng 6.29 điểm so với năm trước lên xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố với 70.79 điểm.

Phân tích chi tiết Chỉ số PCI năm 2019 cho thấy các Chỉ số thành phần tăng điểm và tăng thứ hạng rất nhiều, nhiều chỉ số tăng 30 hạng đến gần 50 hạng như: Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Thiết chế pháp lý; đây là những con số khá ấn tượng có thể gọi đây là năm “thăng hạng” của các chỉ số:

- Tiếp cận đất đai (+ 1,16): tăng 29 bậc từ thứ hạng 37 (năm 2018) lên thứ 8 (năm 2019).

- Tính minh bạch (+ 1,17): tăng 47 bậc từ thứ hạng 53 (năm 2018) lên thứ 6 (năm 2019).

- Chi phí thời gian (+ 0,11): tăng 2 bậc từ thứ hạng 21 (năm 2018) lên thứ 19 (năm 2019).

- Chi phí không chính thức (+1,92): tăng 45 bậc từ thứ hạng 51 (năm 2018) lên thứ 6 (năm 2019).

- Tính năng động (+1,35): tăng 13 bậc từ thứ hạng 18 (năm 2018) lên thứ 5 (năm 2019).

- Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (+0,1): tăng 10 bậc từ thứ hạng 29 (năm 2018) lên thứ 19 (năm 2019).

- Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự (+1,85): tăng 39 bậc từ thứ hạng 40 (năm 2018) lên thứ 1 (năm 2019).

- Cạnh tranh bình đẳng (+2,21): năm 2019 đạt 7,51 điểm, đây là mức điểm số cao nhất kể từ năm 2013, thứ hạng đạt 6/63 (tăng 38 hạng so với năm 2018).

Tuy nhiên có 2 chỉ số giảm điểm và thứ hạng, đó là:

- Chi phí ra nhập thị trường: (-0.34) tụt 9 hạng so với năm 2018 xuống xếp hạng 49/63 tỉnh, thành phố với 6.88 điểm;

- Đào tạo lao động: (-0.66) giảm 12 hạng so với năm 2018 xuống xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố. Đây là một trong những Chỉ số được coi là chỉ số có tính cải thiện bền vững của tỉnh trong nhiều năm (từ năm 2010 đến năm 2018 luôn nằm trong tốp 10) nhưng đến năm 2019 lại tụt hạng và mất đi vị trí tốt bễn vững của nhiều năm trước.

 

Chỉ số thành phần

Năm 2018

Năm 2019

Biến động

Điểm số

Thứ hạng

Điểm số

Thứ hạng

Điểm số

Thứ hạng

Chi phí ra nhập thị trường

7.22

40

6.88

49

-0.34

-9

Tiếp cận đất đai

6.39

37

7.55

8

+1.16

+29

Tính minh bạch

5.85

53

7.02

6

+1.17

+47

Chi phí thời gian

7.12

21

7.23

19

+0.11

+2

Chi phí không chính thức

5.32

51

7.24

6

+1.92

+45

Tính năng động

5.99

18

7.34

5

+1.35

+13

Cạnh tranh bình đẳng

5.3

44

7.51

6

+2.21

+38

Dịch vụ hỗ trợ DN

6.52

29

6.62

19

+0.1

+10

Đào tạo lao động

7.69

5

7.03

17

-0.66

-12

Thiết chế pháp lý

6.06

40

7.91

1

+1.85

+39

Tổng

64.50

15

70.79

4

+6.29

+11

Phấn khởi đón nhận kết quả cải thiện rất tích cực của Chỉ số PCI năm 2019 tuy nhiên tỉnh Bắc Ninh không nên chủ quan, phải luôn đặt trong tâm thế cải cách hành chính, cải cách chính quyền một cách nghiêm túc, tích cực đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp để có thể duy trì những điểm sáng và tiếp tục cải thiện Chỉ số PCI năm 2020 và những năm tiếp theo có thứ hạng và điểm số tốt hơn nữa.  Chủ tịch UBND tỉnh đã có Thư gửi cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo niềm tin mới cho DN, tăng tính tương tác giữa chính quyền và doanh nghiệp; đồng thời đã ban hành Chỉ thị về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 và những năm tiếp theo để tiếp tục duy trì và thúc đẩy thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI và thể hiện sự quyết tâm của chính quyền tỉnh đối với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh;

Trên cơ sở những nỗ lực mới, nâng cao năng lực hành động nhanh và hiệu quả trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Kiện toàn Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Tổ chức đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp nhằm tăng cường sự kết nối tới cộng đồng doanh nghiệp; đổi mới và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nắm bắt thông tin phản hồi khó khăn, vướng mắc của DN để nhanh chóng tiếp nhận và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN; góp phần thúc đẩy cải thiện các chỉ số thành phần PCI đồng thời phát triển và kết nối  dịch vụ hỗ trợ DN; hoàn thiện, ban hành, triển khai Đề án hỗ trợ; Minh bạch hóa thông tin ngân sách hỗ trợ DN;

Tổ chức hội thảo có sự tham dự và phân tích của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhằm phân tích chuyên sâu về Chỉ số PCI Bắc Ninh do các chuyên gia Trung Ương thực hiện; tạo động lực mới cho cải thiện Chỉ số PCI Bắc Ninh trong thời gian tới; gắn với thu hút đầu tư, nhất là chuẩn bị cho thu hút làn sóng FDI mới; Rà soát lại các điều kiện về cơ sở hạ tầng, mặt bằng và chi phí kinh doanh để thu hút làn sóng FDI mới tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, tạo nguồn lực tăng trưởng mới; Góp phần cải thiện Chỉ số thành phần của Chỉ số PCI; Cải thiện vấn đề về lao động thúc đẩy phát triển thị trường lao động; nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng lao động chất lượng cao; tạo đồng thuận và hợp tác giữa DN và người lao động; Nâng cao chất lượng Trung tâm HCC tỉnh, huyện thông qua việc công bố các quy trình liên thông, giải quyết về thủ tuc đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, thuế, các thủ tục ngành dọc TW liên quan đến thuế, công an, kho bạc; tham gia của Ngân hàng; Rút các bước và hỗ trợ trong đăng ký kinh doanh;

Hoạt động truyền thông về nâng cao Chỉ số PCI gắn với cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Bắc Ninh để cung cấp thông tin rộng rãi về các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng hình ảnh; Sáng kiến và động lực cải cách của các Sở, ban, ngành, địa phương;Tập huấn, phân tích và đề ra các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI, PAPI tới các đơn vị cấp Huyện nhằm mục đích đào tạo, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhận diện những vấn đề cải thiện Chỉ số PCI, PAPI, DDCI tại ngành, Huyện.

Ths. Nguyễn Thị Dung - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh