Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công (Kỳ cuối)

04/06/2020 08:40 Số lượt xem: 426

Cuộc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công tại các Trung tâm hành chính công của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội có ghi nhận những ý kiến khác của đối tượng khảo sát trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Một trong những vấn đề được nêu ra là cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm hành chính công.

Để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, tổ chức về Trung tâm Hành chính công, đặc biệt là cán bộ công chức, cần thực hiện các giải pháp sau:

 Một là, hoàn thiện hệ thống chính sách cho cán bộ công chức tại Trung tâm Hành chính công: (i) phù hợp, thống nhất với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, vận dụng linh hoạt với điều kiện cụ thể của tỉnh; (ii) Đảm bảo tính công bằng, trả công theo giá trị lao động thực tế một cách xứng đáng; (iii) Đảm bảo quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm, quyền lợi càng lớn thì trách nhiệm càng cao; (iv) Vừa mang tính khuyến khích sự sáng tạo, lôi cuốn phát triển của công chức, vừa phải có tác dụng ngăn ngừa những hành vi sai trái, tiêu cực.

Bên cạnh đó, cần củng cố, hoàn thiện những chính sách về đạo đức công vụ, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp để có tính ứng dụng cao hơn, áp dụng vào điều kiện cụ thể của tỉnh để có hiệu quả hơn nữa.

Cần xây dựng những nhóm kỹ năng giao tiếp có tính bắt buộc; công chức cần phải học tập, rèn luyện, thực hiện, vận dụng các kỹ năng giao tiếp đó trong công việc của mình, và cần phải được thể chế thành các văn bản quy phạm pháp luật. Thiết lập kênh tiếp nhận các phản hồi của người dân, tổ chức – đóng vai trò như hệ thống giám sát hoạt động, quản lý chặt chẽ đối với công chức bên cạnh việc công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí tại Trung tâm Hành chính công.

Hai là, nâng cao nhận thức và chất lượng đào tạo bồi dưỡng công chức đối với kỹ năng giao tiếp. Mỗi công chức phải không ngừng học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân và kỹ năng; cần tự ý thức được vai trò, tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công vụ cũng như đời sống xã hội. Công chức phải có ý thức tự giác học tập, nghiên cứu, thu thập kinh nghiệm từ những tình huống giao tiếp cụ thể trong thực tiễn, tìm hiểu, vận dụng và thực hiện đúng các quy chuẩn về giao tiếp trong thực thi công vụ để làm sao phục vụ cho công việc ngày càng tốt hơn.

Các cơ quan Nhà nước cần xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đánh giá chất lượng đào tạo cho người công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công: (i) Nội dung phải đảm bảo phù hợp, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, chú trọng vào việc thực hành kỹ năng giao tiếp nhiều hơn; (ii) Chú trọng tới phát huy tính tích cực của người công chức, chủ độngm tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giao tiếp giữa các học viên, giữa giảng viên với học viên; (iii) Thời gian đào tạo phù hợp, linh hoạt những vẫn đảm bảo hiệu quả công việc; (iv) Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng sau mỗi khóa học.

Ba là, tạo môi trường rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho công chức. Xây dựng môi trường học tập khắp nơi, không chỉ gói gọn ở nơi làm việc mà còn là xung quanh cuộc sống. Từ những kiến thức trong sách vở, những tình huống mẫu, người công chức muốn biến thành kỹ năng của mình, nhuần nhuyễn chủ động trong mọi tình huống thì rất cần trải nghiệm trong các môi trường đa dạng.

Tăng cường giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, hoặc tham quan học tập tại nước ngoài, nơi có nền công vụ phát triển. Chính qua những buổi học tập đó, công chức có những trải nghiệm thực tiễn ở các môi trường đa dạng khác nhau, có kinh nghiệm để tự đào tạo, tự rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của bản thân.

Bốn là, tạo động lực làm việc cho công chức Trung tâm Hành chính công. Chú trọng tạo ra bầu không khí làm việc đầy hứng khởi, đảm bảo về không gian làm việc, trang bị các điều kiện cần thiết để thực thi công vụ và hoạt động giao tiếp của công chức.

Một yếu tố rất quan trọng có ảnh hưởng quyết định tới động lực làm việc, nâng cao kỹ năng giao tiếp của công chức là thu nhập. Tại Trung tâm Hành chính công, khối lượng công việc lớn, thường xuyên phải tiếp xúc với người dân, tổ chức; nếu thu nhập của công chức không đủ chi trả cho cuộc sống hàng ngày, sẽ dẫn tới thái độ lạnh nhạt, vô cảm, tâm lý thờ ơ với công việc, làm cho xong, hiệu quả công việc không đạt yêu cầu. Công chức còn có thể lợi dụng thực thi công vụ để trục lợi, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh trong mắt người dân. Và để tạo động lực làm việc, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần của công chức, cần thực hiện tốt các chế độ chính sách về tiền lương, khen thưởng, chế độ phúc lợi của công chức theo đúng các quy định của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị. Các công chức được đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ cần được động viên khen thưởng kịp thời, đồng thời góp ý, nhắc nhở đối với các công chức chưa chú tâm vào công việc, chưa làm tốt giao dịch với khách hàng, có những biểu hiện tiêu cực trong giao tiếp ứng xử.

Năm là, nâng cao yếu tố lãnh đạo và văn hóa tổ chức. Một người đứng đầu gương mẫu, nghiêm túc trong công việc, ôn tồn nhẹ nhàng trong giao tiếp sẽ trở thành nền tảng để xây dựng văn hóa tổ chức ở nơi đó. Đặc điểm, phong cách giao tiếp của người lãnh đạo có sức lan tỏa, ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ năng giao tiếp của nhân viên dưới quyền, tạo nên các khuôn mẫu trong giao tiếp với người dân. Lãnh đạo các cơ quan Nhà nước cần quán triệt tư tưởng tới toàn thể công chức: Nền hành chính nước nước ta đang chuyển mạnh mẽ từ nền hành chính truyển thống “cai trị” sang nền hành chính công hiện đại “phục vụ”. Các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là Trung tâm Hành chính công là nơi cung cấp các dịch vụ hành chính còn người dân là “khách hàng”, các dịch vụ cung cấp phải được tiêu chuẩn hóa. Đi cùng với đó là thái độ phục vụ khách hàng của công chức phải nhiệt tình, cầu thị, chu đáo, làm hài lòng khách hàng. Do đó các công chức cần phải trang bị cho mình kỹ năng giao tiếp thật tốt, vận dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày. o đó các công chức cần phải trang bị cho mình kỹ năng giao tiếp thật tốt, vận dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày.

Sáu là, thường xuyên khảo sát, thăm dò ý kiến của người dân, tổ chức đến làm việc về thái độ, cách thức giao tiếp, phục vụ của công chức. Đây là kênh thông tin quan trọng và khách quan giúp cho việc đánh giá về kỹ năng giao tiếp của công chức, giúp công chức nhận thức đúng đắn hơn về mức độ thực hiện kỹ năng giao tiếp, thấy được những mặt cong hạn chế để từ đó rút kinh nghiệm hoàn thiện kỹ năng giao tiếp cho bản thân mình.

Việc rèn luyện, nâng cao, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp cho công chức là quá trình lâu dài, đòi hỏi phải phối hợp nhiều giải pháp, đồng bộ, liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó giải pháp về chính sách, thể chế là cơ bản; giải pháp đào tạo, bồi dưỡng là trọng tâm; chú trọng giải pháp tạo môi trường rèn luyện, ưu tiên giải pháp tạo động lực làm việc và giải pháp đối với lãnh đạo là quyết định./.

 

Nhung Chu - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh