Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đổi mới hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, cải thiện thứ hạng Chỉ số DCI năm 2017

31/05/2017 16:53 Số lượt xem: 449

Sáng ngày 31/5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh năm 2017”. Ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị; TS.Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Sở tham dự.

Mở đầu hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tóm tắt về những hoạt động cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trong năm 2016. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát  Chỉ số DCI năm 2016 thì mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư còn ở mức thấp. Vì vậy, để năm bắt và nhận diện được những tồn tại, hạn chế Sở cần những phân tích chi tiết về Chỉ số DCI năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Hội nghị, TS.Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH trình bày bài thuyết trình “Chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương và nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh”. Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, những nội dung cải cách cần hướng tới đối tượng phục vụ là người dân và doanh nghiệp, tăng cường phối hợp với các Sở, ngành để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Phương Bắc trình bày tại Hội nghị

Theo phân tích của TS.Nguyễn Phương Bắc, để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 và Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 24/4/2017, Sở cần thực hiện tốt các quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở tại Trung tâm hành chính công; Nâng cao năng lực phân tích chính sách cho khu vực tư nhân, nhất là các chính sách tác động tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực kết nối với doanh nghiệp FDI; nâng cao năng lực thích ứng với đổi mới thể chế kinh tế, thúc đẩy đối thoại doanh nghiệp; hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp,...

Ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tổng kết Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao và tiếp thu những phân tích của Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH. Để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thời gian tới Đồng chí đề nghị các trưởng phòng cần nghiên cứu kỹ các văn bản có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ; nâng cao tính liên kết, phối hợp giữa các phòng, ban của Sở trong các công việc; đặc biệt những phòng có tiếp xúc nhiều với doanh nghiệp như: Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân cần chú trọng tới thái độ ứng xử với doanh nghiệp, giải quyết công việc hiệu quả và tạo điệu kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Dung – Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH