Sở Tài nguyên và Môi trường: Dư địa và tạo đột phá trong cải thiện Chỉ số DCI năm 2017

08/06/2017 15:23 Số lượt xem: 446

Sáng ngày 8/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị “Đánh giá, phân tích Chỉ số DCI của Sở Tài nguyên và Môi trường”. Đồng chí Đào Quang Khải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị. TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Sở tham dự.

Mở đầu Hội nghị, Đồng chí Đào Quang Khải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt mục đích, yêu cầu các thành phần triệu tập hội nghị là toàn thể lãnh đạo chủ chốt của các phòng, đơn vị và các bộ phận liên quan trực tiếp tới việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Sở nghiêm túc, tập trung lắng nghe, tiếp thu để nắm bắt, nhận diện được những tồn tại, hạn chế trong từng khâu, từng bộ phận, từng phòng, đơn vị của Sở từ đó đề ra các biện pháp khắc phục nhằm cải thiện chỉ số DCI của Sở trong năm 2017 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Đồng chí  Đào Quang Khải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc 

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH đã có bài trình bày về “Chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương và nhiệm vụ cải thiện các Chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường”.

Chỉ số PCI năm 2016 cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường có sự tiến bộ đáng kể về chỉ số tiếp cận đất đai, xếp thứ 20 toàn quốc. Trong thời gian qua Sở đã có nhiều hoạt động quan tâm cải cách trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; Phối với với Tổ công tác hỗ trợ DN để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; Hỗ trợ, ưu đãi chi phí thuê mặt bằng trong thời hạn hoạt động nhất định đối với doanh nghiệp khởi nghiệp,…Kết quả Chỉ số DCI cho thấy Sở Tài nguyên và Môi trường có một số Chỉ số thành phần xếp hạng tốt cần được duy trì như: Chi phí thời gian; Tính minh bạch. Các chỉ số thành phần cần được chú trọng cải thiện như: Tính năng động; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý.

Báo cáo Chỉ số DCI tỉnh Bắc Ninh năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường xếp thứ 11/17 Sở, ngành trong nhóm các Sở, ngành có liên quan nhiều đến doanh nghiệp. Điều đó cho thấy còn rất nhiều dư địa cải thiện môi trường kinh doanh đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.

TS. Nguyễn Phương Bắc cho rằng để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,cải thiện hiệu quả quản trị hành chính công, ngành Tài nguyên và Môi trường cần thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối điện tử trong giải quyết TTHC; Đơn giản hóa thủ tục về đất đai, cải cách mạnh mẽ TTHC theo hướng thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; Công khai minh bạch quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất trên website và tại các thôn xóm; Tham vấn ý kiến của nhân dân; Xử lý nghiêm những trường hợp gây nhũng nhiễu, tiêu cực, khó khăn phiền hà cho người dân...

TS. Nguyễn Phương Bắc trình bày tại Hội nghị

Trên tinh thần cầu thị và lắng nghe, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và đánh giá cao những phân tích chi tiết của Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH, những phân tích đó đã giúp Sở nhận thấy được những điểm tốt, những điểm còn hạn chế để từ đó xây dựng những giải pháp khắc phục. Ông cho rằng lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường là một lĩnh vực rộng và rất phức tạp vì vậy lãnh đạo, cán bộ của Sở cần chủ động hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI và Chỉ số DCI trong những năm tiếp theo

Đồng chí Giám đốc Sở cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Các phòng, ban, đơn vị theo chức năng cần rà soát kỹ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 24/04/2017 về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 và Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 24/04/2017 về việc tiếp tục duy trì và cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017 để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Tiếp thu, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của Sở thông qua Chỉ số DCI, tập trung cải thiện những lĩnh vực cụ thể: Cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Thu hồi đất trong các trường hợp...

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 09/CT-UBND tỉnh ngày 27/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật, ky cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh;

- Phối hợp với các bộ phận, phòng, ban, đơn vị có liên quan để giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hành chính, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp;

- Bộ phận làm việc tại Trung tâm Hành chính công cần tập trung giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình, cắt giảm thời gian giám sát hồ sơ, đẩy nhanh thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tránh tình trạng chậm trễ, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Sở cũng mong muốn trong thời gian tới Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH luôn đồng hành với Sở trong việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của ngành Tài nguyên và môi trường cũng như nâng cao Chỉ số DCI trong năm 2017.

Nguyễn Thị Dung – Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH