Tập huấn nâng cao chất lượng dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công Tiên Du

30/05/2018 09:52 Số lượt xem: 304

Ngày 26/5, Trung tâm hành chính công (TTHCC) Tiên Du tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng dịch vụ công, ứng dụng hệ thống phần mềm mới, kỹ năng cho cán bộ TTHCC huyện và cán bộ một cửa cấp xã trên địa bàn Tiên Du. TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trình bày chuyên đề “Marketing dịch vụ công hướng tới sự hài lòng của người dân”.

TTHCC huyện Tiên Du đã tổ chức cung ứng dịch vụ công đối với 15 lĩnh vực gồm: (1) Lĩnh vực Nội vụ, (2) Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch, (3) Lĩnh vực đất đai, (4) Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, (5) Lĩnh vực Tư pháp, (6) Lĩnh vực Văn hóa & Thông tin, (7) Lĩnh vực xây dựng của phòng Kinh tế - Hạ tầng, (8) Lĩnh vực Y tế, (10) Lĩnh vực Giáo dục, (11) Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, BHYT, (12) Lĩnh vực Công an, (13) Lĩnh vực Lao động – Thương binh & xã hội, (14) Lĩnh vực Kho bạc, (15) Lĩnh vực Thuế.

TTTHCC Tiên Du đã được đầu tư phương tiện hiện đại với diện tích mặt bằng rộng khoảng 150m2,  được bố trí 16 quầy tiếp nhận và trả kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tại lễ khai trương TTHCC Tiên Du

Để nâng cao chất lượng hoạt động, TTHCC Tiên Du đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Trung tâm và cán bộ một cửa cấp xã. Đây là một trong những yếu tố nền tảng để cải thiện chất lượng dịch vụ công tại huyện Tiên Du.

Tại buổi tập huấn, TS Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trình bày chuyên đề “Marketing dịch vụ công hướng tới sự hài lòng của người dân” với các nội dung: 4 trụ cột của nền hành chính hiện đại, 7 chữ P của quy trình marketing dịch vụ công; các yếu tố liên quan đến năng lực cán bộ: kiến thức, kỹ năng, thái độ và vai trò của thái độ của cán bộ trong cung ứng chất lượng dịch vụ công; mô hình 5 yếu tố trong đánh giá dịch vụ công; những giải pháp mới trong cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện hiệu quả quản trị hành chính công dựa trên nguyên tắc Win –Win ( cùng thắng), từ đó thúc đẩy áp dụng tại TTHCC huyện Tiên Du.

Viện nghiên cứu phát triển KTXH