Thực trạng và giải pháp đẩy mạng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (kỳ 2)

02/04/2020 15:15 Số lượt xem: 178

Việc triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh trong những năm vừa qua, cùng với hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xã là một chủ trương đúng của tỉnh trong việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2017 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, do mới triển khai nên trong quá trình thực hiện còn gặp phải những khó khăn nhất định trong công tác xử lý, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Bên cạnh đó, người dân và doanh nghiệp chưa cập nhật về dịch vụ công mức độ 3,4 nên còn hạn chế trong việc nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tuyến.

3. Một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Để đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kế hoạch của HĐND và UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung vào giải pháp đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp;

Hai là,  rà soát, công bố đúng thực tế mức độ dịch vụ công mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định 43 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; tạm thời dừng công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh những dịch vụ công mức độ 3,4 có tính khả thi không cao, hồ sơ có tính chất phức tạp, số lượng hồ sơ lớn, hồ sơ có các bước bắt buộc phải qua thẩm định trực tiếp của các cơ quan nhà nước, hồ sơ không có phát sinh giao dịch trực tuyến;   

Ba là, công bố công khai mức độ khách hàng đã sử dụng các dịch vụ, tập trung điều kiện hạ tầng, tuyên truyền, cán bộ để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với những thủ tục hành chính đảm bảo đủ điều kiện thực hiện trực tuyến trong thực tế, những thủ tục có số lượng giao dịch trực tuyến lớn và thiết yếu nhất đối với người dân, doanh nghiệp. Từ đó xác định các dịch vụ chủ chốt cần thực hiện theo hướng tích hợp với dịch vụ công quốc gia và tập trung vào các dịch vụ này. nhu cầu của người dân từ đó phân loại các dịch vụ công thành nhiều nhóm, sau đó lại chọn những nhóm sự kiện ưu tiên hơn để triển khai.

Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá mức độ hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã triển khai để làm cơ sở cho việc quyết định tiếp tục triển khai, dừng triển khai đối với những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 hoạt động không hiệu quả; tiến tới lựa chọn một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao, hoạt động thực sự hiệu quả, chỉ thực hiện giao dịch trực tuyến.

Bốn là, hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

- Hoàn thiện việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với từng dịch vụ công trực tuyến; Các thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm, đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục và giảm về thời gian giải quyết so với thời gian quy định đối với giải quyết trực tiếp; Công bố thời gian giải quyết, trả kết quả kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ,..;

- Xây dựng cơ chế khuyến khích đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đó là giảm thời gian, phí, lệ phí giải quyết đối với các hồ sơ nộp trực tuyến so với cách nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị cung cấp dịch vụ;

- Xây dựng quy định về cơ chế báo cáo, cập nhật tự động về các giao dịch của từng đơn vị trên hệ thống mạng về một đầu mối để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và không định kỳ.

Năm là, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích và sự thuận tiện của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, mang tính chất bắt buộc đối với các địa phương trên địa bàn tỉnh, phổ biến đến từng thôn, xóm, tổ dân phố, từng hộ dân; trình chiếu các đoạn video hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên sóng truyền hình, phát trên sóng phát thanh; Tuyên truyền trên mạng xã hội như Facebook, Zalo để tác động trực tiếp đến giới trẻ và từ đó thêm một kênh thông tin để đưa lợi ích của sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ gia đình; Tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, xã, tổ chức trình chiếu các đoạn video, phóng sự giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp phổ biến, hướng dẫn người dân, tổ chức truy cập, nộp hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. Từ đó làm gia tăng mức độ tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Sáu là, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng đội ngũ công chức thực hiện quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường hỗ trợ của cán bộ trong giao dịch trực tuyến, đây là một trong những khâu yếu theo phản ánh từ người dân sử dụng hiện nay.

Bẩy là, hàng năm tiến hành khảo sát, đánh giá độc lập để lắng nghe ý kiến, nhu cầu của người dân về chất lượng dịch vụ công trực tuyến; triển khai chương trình xúc tiến, marketing dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi xã hội nhằm thu hút người dân sử dụng, tính tương tác trong quản trị, thực hành quản trị điện tử và đây là yếu tố thiết yếu để xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, trực tiếp tác động đến cải thiện môi trường kinh doanh, hiệu quả quản trị hành chính công.

Tám là, đẩy nhanh tiến độ kết nối, đồng bộ dữ liệu thông tin giữa Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia; tiến hành sửa chữa, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo hướng dễ nhận biết (tìm thấy trang web dễ dàng); truy cập thuận tiện; kỹ thuật (vận hành trơn tru, ổn định, không bị treo); nội dung (dễ hiểu và được cập nhật thường xuyên); dịch vụ tốt (ví dụ người dân gửi email thì được trả lời lại nhanh chóng); phối hợp với các Bộ, ngành sớm có biện pháp tích hợp các phần mềm riêng của Bộ, ngành với phần mềm dịch vụ công của tỉnh, để thống nhất sử dụng một phần mềm duy nhất của chính quyền điện tử Bắc Ninh.

Chín là, đẩy mạnh dịch vụ thuê ngoài, hợp tác công tư (PPP) trong cung cấp, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thành phố thông minh của tỉnh theo tinh thần Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Về Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Thực hiện tốt việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh sẽ làm giảm áp lực về tiến độ triển khai hệ thống, giảm áp lực về kinh phí đầu tư, chi phí đầu tư hạ tầng và nhiều loại chi phí khác; giảm áp lực về biên chế, nhân lực phục vụ vận hành thường xuyên hệ thống và làm giảm áp lực về yêu cầu nâng cấp, bảo trì, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống.

(Hết)

Ths. Đinh Nam Thắng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu PTKTXH tỉnh