Tiếp tục cải thiện, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI

24/04/2019 16:14 Số lượt xem: 283

Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả xếp hạng chỉ số PCI, PAPI năm 2018 do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trình bày tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2019 của UBND tỉnh diễn ra sáng 23/4.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu tại phiên họp.

Theo báo cáo của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nguyễn Phương Bắc, chỉ số PCI năm 2018 có sự cải thiện, thể hiện ở sự gia tăng điểm số chung và điểm các chỉ số thành phần, thứ hạng so với năm 2017. Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh đạt 64,50 điểm, đây là mức điểm cao nhất kể từ năm 2011 đến nay, (tăng 0,14 điểm), xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố (tăng 02 bậc) và nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng khá. Trong các chỉ số thành phần, tỉnh Bắc Ninh có 05 chỉ số tăng điểm gồm: Chi phí thời gian tăng 0,47 điểm; Tính năng động tăng 0,18 điểm; Đào tạo lao động tăng 0,13; Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự tăng 0,67. Riêng chỉ số Cạnh tranh bình đẳng tăng 1,45 điểm, đây là mức điểm số cao nhất kể từ năm 2013.

TS. Nguyễn Phương Bắc trình bày phân tích Chỉ số PCI.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh cũng chỉ rõ nguyên nhân giảm điểm của 05 chỉ số thành phần gồm: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp do tỷ trọng doanh nghiệp phải chờ hơn 01 tháng hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động tăng cao; tỷ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất giảm; tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng cần có “mối quan hệ” để có được các tài liệu của tỉnh có xu hướng tăng…đồng thời đề ra nhiều giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công (TTHCC) các cấp; hoàn thiện những nội dung chi tiết để nâng cao chất lượng phục vụ tại TTHCC như phiếu đăng ký làm thủ tục hành chính, giấy hẹn phải có thông tin liên lạc của cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính để người dân liên lạc trở lại khi cần; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, thái độ văn minh, lịch sự gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới chế độ công chức, công vụ. Đề xuất thành lập tổ công tác để điều phối hoạt động đầu tư của tỉnh, thực hiện một số nhiệm vụ như cập nhật, thống kê các danh mục tiếp cận đất đai (từ giai đoạn xin chủ trương đến khi bàn giao đất), hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới đất đai; tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp liên quan tới tiếp cận đất đai; điều phối sắp xếp thời gian quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến đất đai; tuyên truyền, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, cũng như tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Ninh tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư; hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp muốn nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh tại Trung tâm HCC.

Đối với chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh (PAPI), Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh cho biết, năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đạt 45,74 điểm tuy tăng 6,54 điểm so với năm 2017 nhưng lại xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố (giảm 6 bậc). Trong đó, 05/8 chỉ số nội dung nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất, 01 chỉ số nội dung nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao (Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công), 02 nội dung nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình thấp (Thủ tục hành chính công và Quản trị môi trường). Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, mặc dù vẫn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đạt điểm số cao nhất nhưng kết quả PAPI 2018 cho thấy chính quyền Bắc Ninh cần nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công, nhất là khi Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương. Đề xuất cần làm rỗ trách nhiệm hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính, Lãnh đạo Sở, ngành (cấp tỉnh); Phòng, ban (cấp huyện) tiếp, xử lý vấn đề phát sinh tại Trung tâm hành chính công; cơ chế liên thông dọc ở cấp huyện và cấp tỉnh; hỗ trợ cơ chế một cửa ở cấp xã; xây dựng Trung tâm HCC cấp tỉnh, huyện, một cửa cấp xã thành hệ thống phục vụ giao dịch hành chính công chuyên nghiệp. Thiết lập tổng đài hỗ trợ, giải đáp cho doanh nghiệp và người dân; minh bạch bảng thông tin chung về cơ sở dữ liệu quy hoạch, chính sách của nhà nước để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận tại Trung tâm HCC.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh, cải thiện, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI luôn được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hướng tới một nền hành chính minh bạch, kiến tạo, phục vụ. Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công các cấp; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính…

Chủ tịch UBND tỉnh giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh chủ trì, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch về cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI trước ngày 10/5/2019. Trong đó, phân tích, đánh giá các tiêu chí cụ thể, làm rõ những nguyên nhân giảm điểm, từ đó, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp của các cấp, ngành trong việc cải thiện các chỉ số thành phần.

Phương Nguyễn, Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH