Tỉnh Bắc Ninh ban hành Bộ Chỉ số tham chiếu mức độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh - giải pháp thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế- xã hội

23/04/2020 21:56 Số lượt xem: 148

Ngày 21/4/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 75/QĐ-BCĐ về ban hành Bộ chỉ số tham chiếu mức độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh là một trong 02 địa phương đầu tiên của cả nước ban hành Bộ Chỉ số tham chiếu mức độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong công tác phòng, chống và giảm thiểu các thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra; là giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

Việc ban hành “Bộ chỉ số tham chiếu mức độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” sẽ giúp nhận diện những nguy cơ, đánh giá rủi ro để có các phương án, giải pháp, biện pháp phòng ngừa cơ bản, ứng phó kịp thời, chủ động ngăn chặn, kiểm soát sự lây nhiễm dịch bệnh; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; duy trì các hoạt động kinh tế thích hợp với bối cảnh và diễn biến mới của dịch Covid-19.

Bộ Chỉ số được nghiên cứu, xây dựng dựa trên nguyên tắc: Đơn giản, rõ ràng, dễ đo lường và nhận diện, trực tiếp liên quan đến các yếu tố cơ sở vật chất, quản lý nhân lực, điều hành doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh đáp ứng các yêu cầu phòng dịch trên địa bàn tỉnh; phản ánh các rủi ro liên quan đến tính tuân thủ, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch; tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng phó và hành động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Bao gồm 10 chỉ số thành phần (TP1,TP2…TP10); 71 chỉ tiêu nhỏ trong các chỉ số thành phần; Tổng số điểm tối đa của 10 chỉ số thành phần là 200 điểm (Tối đa là rủi ro cao nhất), doanh nghiệp sẽ được chấm theo thang điểm tối đa cho mỗi chỉ tiêu nhỏ tương ứng với mức độ rủi ro cao nhất, 01 điểm tương ứng với mức độ rủi ro thấp nhất.

Để triển khai Bộ chỉ số này một cách hiệu quả, cùng ngày 21/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định thành lập 03 Tổ công tác để đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác có nhiệm vụ tập hợp dữ liệu, phân loại, nhận diện mức độ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp và một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; xác định những doanh nghiệp có nguy cơ cao và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng ngừa; báo cáo kết quả đánh giá, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổng hợp kết quả đánh giá của các Tổ công tác, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

10 Chỉ số thành phần của Bộ chỉ số Tham chiếu mức độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID -19

tại doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Chỉ số thành phần 1 (TP1): Khai báo y tế và kiểm soát người có các triệu chứng nghi nhiễm bệnh;

- Chỉ số thành phần 2 (TP2):  Số lượng công nhân làm việc tập trung của doanh nghiệp;

- Chỉ số thành phần 3 (TP3): Điều kiện làm việc;

- Chỉ số thành phần 4 (TP4): Vệ sinh, khử khuẩn phân xưởng và người lao động rửa tay, sát khuẩn khi vào và ra khỏi phân xưởng;

- Chỉ số thành phần 5 (TP5): Cung cấp khẩu trang và kiểm soát công nhân đeo khẩu trang đến doanh nghiệp và trong lúc làm việc;

- Chỉ số thành phần 6 (TP6): Người lao động và khách hàng được kiểm tra nhiệt độ, đeo khẩu trang trước khi vào phân xưởng, văn phòng làm việc;

- Chỉ số thành phần 7 (TP7): Khu vực nhà ăn và nơi tiếp xúc công cộng;

- Chỉ số thành phần 8 (TP8): Số lượng và phương tiện đưa đón người lao động;

- Chỉ số thành phần 9 (TP9): Công ty có làm ca đêm;

- Chỉ số thành phần 10 (TP10): Phương án về phòng chống dịch bệnh.
Ths. Đinh Nam Thắng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh