Trung tâm y tế huyện Tiên Du tổ chức Hội nghị Đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trong lĩnh vực y tế tỉnh Bắc Ninh năm 2019

06/11/2019 09:55 Số lượt xem: 169

Ngày 26/10/2019, Trung tâm y tế huyện Tiên Du tổ chức Hội nghị về Đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trong lĩnh vực y tế tỉnh Bắc Ninh năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Đưởng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm y tế (TTYT) huyện Tiên Du chủ trì Hội nghị. TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH thuyết trình tại Hội nghị; tham dự có các đồng chí Lãnh đạo TTYT, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã mô tả tổng quan những nghiên cứu về việc xây dựng, triển khai khảo sát và đưa ra kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh. Khảo sát này dựa trên khảo sát xã hội học để hình thành cơ sở dữ liệu và lượng hóa ý kiến, cảm nhận của người dân khi trải nghiệm dịch vụ y tế tại tuyến tỉnh và tuyến huyện, được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu, thống kê mô tả cắt ngang, sử dụng công cụ phiếu khảo sát, phỏng vấn những người đã sử dụng dịch vụ trong vòng một năm trở lại đây để họ cung cấp ý kiến, thông tin theo phương thức hồi cố. Dựa trên cách tiếp cận và mô hình khảo sát nước ngoài, tham khảo những nghiên cứu, khảo sát đã triển khai tại Việt Nam, cuộc khảo sát chỉ ra 5 đặc tính phản ánh chất lượng dịch vụ y tế công gồm: sự tin cậy, phương tiện hữu hình, mức độ đáp ứng, năng lực phục vụ và sự đồng cảm.

TS. Nguyễn Phương Bắc thuyết trình tại Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công và đã thu được kết quả khả quan: Đối tượng khảo sát đánh giá các chỉ tiêu liên quan tới chất lượng dịch vụ y tế công cung cấp bởi các bệnh viện công lập ở mức đánh giá hài lòng đạt tỷ trọng bình quân trên 90%.

Năm 2019, đối tượng khảo sát đánh giá các chỉ tiêu liên quan tới chất lượng dịch vụ y tế công cung cấp bởi các cơ sở y tế công lập ở mức đánh giá Rất hài lòng/Hài lòng/Bình thường có tỷ trọng bình quân 94,80%, mức Rất tốt (cao hơn mức năm 2018). Theo kết quả quy điểm các chỉ tiêu đánh giá theo phương pháp quy điểm thang đo 10, điểm số tổng hợp cao nhất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh với 67,45 điểm; Trung tâm Y tế huyện Yên Phong là đơn vị khảo sát có số điểm thấp nhất, với 55,92 điểm. Trung tâm Y tế huyện Quế Võ đạt 65,42 điểm (thứ hạng 2/9 đơn vị được khảo sát).

Quốc Bình - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh