Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và việc cải thiện các chỉ số DDCI, PAPI, PAR index liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

13/11/2019 09:43 Số lượt xem: 164

Ngày 08/11/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và việc cải thiện các chỉ số DDCI, PAPI, PAR index liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Đào Quang Khải, Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị; Đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ viên chức thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tham dự Hội nghị.

Đ/c Đào Quang Khải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị.

Ảnh: Quốc Bình

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã trình bày chuyên đề “Văn phòng đăng ký đất đai trong cải thiện Chỉ số tiếp cận đất đai và sự hài lòng của người dân”, trong đó phân tích một số nội dung liên quan đến vai trò của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh với việc cải thiện các chỉ tiêu trong Chỉ số tiếp cận đất đai; nâng cao hiệu quả tương tác với người dân trong giải quyết thủ tục hành chính; những khó khăn tồn tại trong quá trình cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai và các chỉ số thành phần liên quan đến đánh giá xếp hạng PCI, PAPI, DDCI; đưa ra một số giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân. Qua đó, giúp cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai các cấp nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, cải thiện thái độ, văn hóa ứng xử và hành vi khi thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh thông tin tại Hội nghị.

Ảnh: Quốc Bình

Để nâng cao tiếp tục cải thiện Chỉ số DDCI trong thời gian tới, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cần tập trung cải thiện những chỉ tiêu thành phần trong Bộ Chỉ số DDCI thấp điểm; quyết liệt trong các hoạt động cải cách thủ tục hành chính công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; tổ chức tập huấn các nội dung chuyên môn trong công tác đăng ký cấp Giấy chứng nhận; nâng cao kỹ năng trong tiếp xúc với công dân, doanh nghiệp lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho sự cải thiện.

Quốc Bình - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh