Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Bắc Ninh đón tiếp và làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng

27/06/2017 09:13 Số lượt xem: 590

Ngày 22/06/2017, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đã đón tiếp đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng đến thăm và làm việc do TS. Nguyễn Phú Thái – Viện trưởng dẫn đầu. Làm việc với Đoàn có Lãnh đạo Phòng Nghiên cứu Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh; Văn phòng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Với mục tiêu lấy sự hài lòng của công dân là thước đo kết quả của cải cách hành chính, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 phê duyệt Đề án Đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với dịch vụ công và cơ quan Nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020, trong đó giao Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh xây dựng Chỉ số đo lường mức độ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Năng lực cạnh tranh áp dụng cho Sở, ngành và UBND cấp huyện (gọi tắt Chỉ số Năng lực cạnh tranh áp dụng cho Sở, ngành và UBND cấp huyện), viết tắt theo Tiếng Anh là Chỉ số DCI (Department and District Competitiveness Index). Chỉ số DCI Bắc Ninh 2016 được công bố ngày 18/5/2017.

Trong buổi làm việc, hai đơn vị cùng tọa đàm, trao đổi về các công cụ hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tại địa phương, cụ thể thảo luận về Chỉ số DCI. Năm 2016 là năm đầu tiên tỉnh Bắc Ninh triển khai đo lường Chỉ số DCI, trên cơ sở tiếp thu những ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, nhóm nghiên cứu DCI Bắc Ninh sẽ hoàn thiện về phương pháp khảo sát và triển khai đạt hiệu quả trong năm 2017.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã đạt được những thỏa thuận chung về hợp tác nghiên cứu, chia sẻ thông tin dữ liệu.

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Bắc Ninh

Chuyến thăm của TS. Nguyễn Phú Thái và đoàn cán bộ đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Bắc Ninh và Viện Nghiên cứu Đà Nẵng trong thời gian tới./.

 

Quốc Bình - Viện Nghiên cứu PTKTXH