Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tổ chức Hội nghị cải thiện các chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương cho 8/8 đơn vị cấp huyện.

20/09/2017 16:07 Số lượt xem: 406

Trong thời gian từ ngày 28/06/2017 đến 12/09/2017, Viện đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị phân tích các chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương (PAPI, PCI, DCI Bắc Ninh) và triển khai các Chỉ thị 05,06/CT-UBND nhằm cải thiện và duy trì chỉ số PCI, PAPI tỉnh Bắc Ninh năm 2017 đến cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã. Hội nghị nhằm cung cấp thông tin về các Chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương của tỉnh Bắc Ninh năm 2016 để các đơn vị có căn cứ đưa ra các giải pháp cải thiện chất lượng hoạt động hướng tới nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đây là năm thứ ba Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội triển khai các nội dung về hiệu quả quản trị và hành chính công đến cán bộ cấp xã, cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về cải cách hành chính, ý thức nâng cao sự hài lòng của người dân; đặc biệt là thay đổi tư duy trong quản lý: chuyển sang đánh giá tới kết quả cuối cùng, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiẹp làm thước đo hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị tại huyện Lương Tài

Qua các buổi Hội nghị, Hội thảo; Viện phối hợp với Trung tâm Hành chính công của tỉnh giới thiệu về mô hình và tình hình hoạt động của Trung tâm đến hơn700 cán bộ huyện, xã và gần 100 doanh nghiệp doanh nghiệp/ hộ kinh doanh.

Bắc Ninh là tỉnh thứ 2 trong cả nước, sau Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh trực thuộc UBND tỉnh, đây là mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm điện tử ở tất cả các giao dịch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Việc thành lập Trung tâm thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh nhằm tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC và cách thức làm việc với người dân và doanh nghiệp, góp phần tích cực cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX.

Đây sẽ là hoạt động hàng năm của Viện nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Nhung Chu - Viện NC PTKTXH