Xây dựng kế hoạch khảo sát và đánh giá tình hình triển khai giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh

27/05/2020 18:24 Số lượt xem: 248

Sáng ngày 26/5/2020, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh (Viện) đã tổ chức hội nghị trao đổi về Kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát và đánh giá tình hình triển khai mô hình giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh. Chủ trì hội nghị TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội và ông Trịnh Khôi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với sự tham gia của các cán bộ sở, lãnh đạo và cán bộ liên quan tại 11 đơn vị trường học đã triển khai thí điểm mô hình giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Các kiến thức và kỹ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau, giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày. Giáo dục STEM sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, tạo ra những con người có năng lực làm việc “tức thì” trong môi trường có tính sáng tạo cao và sử dụng trí óc có tính chất công việc ít lặp lại trong thế kỷ 21.

Tại Bắc Ninh, giáo dục STEM được triển khai từ cuối năm 2017 và nhận được sự quan tâm của nhiều nhà trường và các em học sinh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, nhiều trường phổ thông đã thành lập và hoạt động hiệu quả câu lạc bộ STEM. Với sự thu hút tham gia của nhiều học sinh, cán bộ và giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch số 1688/KH-SGDĐT triển khai thí điểm giáo dục STEM trong một số trường phổ thông tỉnh Bắc Ninh năm học 2019-2020.

Ảnh: Cán bộ, giáo viên trao đổi mô hình STEM

Sau một năm triển khai thí điểm mô hình STEM vào các trường học, UBND tỉnh đã giao Viện tiến hành khảo sát và đánh giá tình hình triển khai mô hình STEM. Tại hội nghị, Viện cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học trao đổi về quá trình thực hiện áp dụng mô hình thí điểm, từ đó đưa ra kế hoạch khảo sát đánh giá một cách khách quan và toàn diện về kết quả thực hiện mô hình STEM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nguyệt Nguyễn - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh