Trên cơ sở Kế hoạch năm 2017 của Bộ Tư pháp, từ ngày 10-12/10/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện năm 2017 (Dự án GIG) tiến hành khảo sát, đánh giá, tìm hiểu thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2143

Đã truy cập : 41669887