Nhằm nâng cao năng lực cán bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo chủ trương lớn của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm 2018, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng chuyên đề bồi dưỡng “Tư duy và kỹ năng lãnh đạo trong bối cảnh xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” cho cán bộ của các Sở, ban, ngành và cấp huyện.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2621

Đã truy cập : 42386430