Xã hội càng phát triển, lượng phát sinh rác thải sinh hoạt càng nhiều, thành phần rác thải càng phức tạp, đây cũng chính là mối đe dọa đối với môi trường, sức khỏe và cuộc sống của cộng đồng dân cư. Để giảm chi phí xử lý rác thải sinh hoạt, nhiều nơi đã sử dụng biện pháp phân loại tại nguồn, cung cấp nguyên liệu tái chế. Việc phân loại, xử lý rác thải, không chỉ làm giảm những ảnh hưởng không tốt nói trên, mà còn là biện pháp nhằm giảm chi phí xử lý, tiết kiệm nguồn nguyên liệu sẵn có.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1333

Đã truy cập : 42938784