Tỉnh Bắc Ninh, trong những năm qua công tác triển khai thực hiện và công bố dịch vụ công trực tuyến luôn được tập trung đẩy mạnh. Có thể nói, Bắc Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về cung cấp, công bố dịch vụ công mức độ cao. Tuy nhiên để tạo bước đột phá trong cung cấp và người dân tiếp cận sử dụng trên thực tế, dịch vụ công mức độ 3, 4 cần nghiên cứu kỹ điều kiện đặc thù về địa lý, dân trí, hạ tầng công nghệ thông tin và đặc biệt là lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp - chủ thể có ảnh hưởng quan trọng đến thành công của dịch vụ công trực tuyến mà tỉnh đang quyết tâm thực hiện.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4977

Đã truy cập : 43594510