Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3191
Đã truy cập : 63332718

Tại công văn số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề nghị tăng cường một số giải pháp về công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay, trong đó nhấn mạnh đến hoạt động đấu giá đất.