Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Xin ý kiến vào dự thảo khung tiêu chí Bộ chỉ số CCHC   137

Từ ngày : 15/06/2022
Đến ngày : 22/06/2022

2

Cung cấp thông tin   118

Từ ngày : 02/06/2022
Đến ngày : 10/06/2022

3

Phối hợp tuyên truyền thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh gửi doanh nghiệp   132

Từ ngày : 06/04/2022
Đến ngày : 15/04/2022

4

Thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh   125

Từ ngày : 14/02/2022
Đến ngày : 31/03/2022

5

Góp ý xây dựng Tiểu Đề án về Tiêu chí dân số   133

Từ ngày : 21/03/2019
Đến ngày : 27/03/2019

Trang 1/1|<<1