Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
Lĩnh vực : Kinh tế - Tài chính - Thời gian diễn ra : 14/02/2022 - 31/03/2022 - Trạng thái : Đang diễn ra
Nội dung

Tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý

Không có dữ liệu