Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Xin ý kiến vào dự thảo khung tiêu chí Bộ chỉ số CCHC
Lĩnh vực : Kinh tế - Tài chính - Thời gian diễn ra : 15/06/2022 - 22/06/2022 - Trạng thái : Đang diễn ra
Nội dung

Tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý

Không có dữ liệu