Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong kiểm soát giết mổ động vật

12/08/2021 15:02 Số lượt xem: 226

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại văn bản số 2435/UBND-NN, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh.

Khu vực chợ mua bán, giết mổ gia cầm tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở giết mổ động vật chỉ được tổ chức sản xuất, kinh doanh khi đảm bảo an toàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trong đó, chỉ được tổ chức sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở giết mổ có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở mức nguy cơ thấp trở xuống (dưới 30%) theo qui định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; đã thực hiện đăng ký Bản cam kết bảo đảm thực hiện các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch. Đồng thời, phải có kế hoạch phòng, chống Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid, đặc biệt không sử dụng lao động đang thuộc diện cách ly y tế. Người lao động được phép đi làm khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (test nhanh hoặc RT-PCR). Chủ cơ sở lập danh sách thông tin người lao động và cập nhật định kỳ 03 ngày/lần…

Động vật trước khi đưa vào giết mổ phải khỏe mạnh, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; đối với động vật bị tổn thương, kiệt sức do quá trình vận chuyển, không có khả năng phục hồi nhưng không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm được phép giết mổ trước và phải có nguồn gốc rõ ràng.

Sau khi giết mổ, phải đóng dấu kiểm soát giết mổ, dán tem vệ sinh thú y hoặc đánh dấu kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với thân thịt, phủ tạng, phụ phẩm ăn được, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển sản phẩm động vật theo quy định.

Các cơ sở giết mổ tập trung, gia súc, gia cầm được vận chuyển từ cơ sở chăn nuôi trực tiếp đến cơ sở giết mổ bằng phương tiện đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y; sản phẩm gia súc, gia cầm sau giết mổ được tiêu thụ trong và ngoài phạm vi địa bàn cấp tỉnh. Riêng sản phẩm gia súc, gia cầm sau giết mổ tại cơ sở nhỏ lẻ được tiêu thụ trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh.

Trong trường hợp chủ các cơ sở giết mổ động vật và công nhân giết mổ bị nhiễm Covid-19 phải tuân thủ theo hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất.

H.T
Nguồn: http://bacninh.gov.vn/