Đánh giá tình hình triển khai các dự án đầu tư theo hình thức BT thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục

22/09/2023 07:50 Số lượt xem: 39

Sáng 7/9, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 dự án đầu tư theo hình thức BT thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Hiện nay, các dự án đang được các chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện. 


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Tuy nhiên, còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; việc thực hiện các quy định chuyển tiếp của pháp luật qua các thời kỳ, nhất là Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã bỏ đầu tư theo hình thức BT; việc thực hiện thanh toán quỹ đất đối ứng cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT chưa rõ ràng…


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân.

Các chủ đầu tư kiến nghị tỉnh một số nội dung: Có hướng dẫn về thủ tục chào nộp ngân sách Nhà nước; thủ tục thanh toán đối ứng; gia hạn thời gian triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất…


Chủ tịch UBND huyện Yên Phong Nguyễn Chí Cường.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản, biểu mẫu hướng dẫn các thủ tục liên quan đến thanh quyết toán, thu chi, thanh lý hợp đồng cho chủ đầu tư các dự án. Đồng thời, rà soát lại thời gian thực hiện hợp đồng các dự án để đôn đốc triển khai.


Đại diện chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng TTVH Luy Lâu, Thuận Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các chủ đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các thủ tục; chủ động xác định và có phương án xử lý đất đối ứng, bảo vệ nhà thầu theo hợp đồng.

T.L
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/