[Infographics] Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022

10/01/2023 08:30 Số lượt xem: 19

Với các giải pháp đồng bộ hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh nên sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 vẫn đạt được tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,03% so với cùng kỳ năm 2021.


 

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/