[Infographics] Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022

10/01/2023 08:27 Số lượt xem: 26

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 7,39% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2022.


 

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/