[Infographics] Tổng sản phẩm trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022 10:20 Số lượt xem: 47

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 06 tháng đầu năm của tỉnh ước tính tăng 14,7%, tăng cao nhất trong vòng 4 năm gần đây. Với mức tăng trưởng trên, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 2 so với các tỉnh, thành phố trong cả nước về tốc độ tăng.

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/