Đổi mới phương thức, cách làm trong cải cách hành chính, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

22/07/2023 12:46 Số lượt xem: 97

Sáng 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo để đánh giá công tác CCHC 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.


Toàn cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương dự.

Trong 06 tháng đầu năm, công tác CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để tạo ra bước đột phá trong CCHC. Tính đến ngày 21/6, các Bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 296 nhiệm vụ, đạt 35,03% so với kế hoạch; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 1.384 nhiệm vụ, đạt 46,09% so với kế hoạch đề ra.

Đến nay, đã có 32,05% kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 67,32% hồ sơ TTHC được số hóa; hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến; có hơn 7,77 triệu tài khoản; 17,72 triệu hồ sơ trực tuyến; hơn 10,98 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 6 triệu tỷ đồng…

Tại Bắc Ninh, công tác CCHC được các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện hiệu quả. Tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn; công tác cải cách TTHC được đẩy mạnh; công tác xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số từng bước được triển khai thực hiện đồng bộ; 100% Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã được kết nối với hệ thống mạng WAN nội tỉnh tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu về trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước kết nối đến trung tâm dữ liệu của tỉnh; cấp được gần 15.000 tài khoản thư điện tử công vụ…

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm trong thực hiện CCHC. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới trong công tác CCHC, nhằm khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay…

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CCHC được giao, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Khẩn trương triển khai hiệu quả các chỉ đạo về cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách TTHC trong cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tăng cường thanh tra công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; sớm ban hành hướng dẫn vị trí việc làm của công chức, viên chức. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, trọng dụng nhân tài và chính sách liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh; rà soát hệ thống các văn bản pháp luật, cương quyết bãi bỏ những quy định rườm rà; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06.

Ngay sau Phiên họp, bên cạnh việc thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương cần tạo bước chuyển trong suy nghĩ và hành động nhằm tạo đột phá trong thực thi nhiệm vụ nói chung và CCHC nói riêng. Trong đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy công việc và lạm dụng việc xin ý kiến của cơ quan cấp trên để né tránh trách nhiệm. Đồng thời, có giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng công tác CCHC của cơ quan, địa phương cũng như cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ về cải cách TTHC của Đề án số 06 theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc giải quyết TTHC trên môi trường mạng, qua Bưu điện; các mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về CCHC.

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/