6/8 UBND cấp huyện tổ chức Hội thảo phân tích các chỉ số PCI, PAPI, DDCI và hoạt động của Trung tâm Hành chính công

10/07/2019 09:28 Số lượt xem: 71

Thời gian vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức Hội thảo phân tích các chỉ số PCI, PAPI, DDCI và hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp huyện cho hơn 500 cán bộ là Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, cán bộ Trung tâm Hành chính công và bộ phận một cửa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội thảo tại Thành phố Bắc Ninh

Tại các buổi Hội thảo, TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã phân tích kết quả các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh và chỉ số Năng lực cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI). Đồng thời đưa ra những góc nhìn khoa học gắn với hoạt động thực tiễn trong cung ứng dịch vụ hành chính công, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả, muốn thực hiện tốt nhiệm vụ bắt buộc phải thay đổi “nhận thức” về “sự phục vụ”.

TS. Nguyễn Phương Bắc trình bày tại buổi Hội thảo huyện Lương Tài

Viện Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, đo lường, đánh giá chất lượng hoạt động của các Trung tâm hành chính công thông qua ý kiến đánh giá của người dân trải nghiệm dịch vụ trong thời gian qua. Nghiên cứu đưa ra đánh giá chung rằng người dân đánh giá các chỉ tiêu liên quan tới chất lượng dịch vụ hành chính công cung cấp bởi các đơn vị tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và các TTHCC cấp huyện ở mức đánh giá hài lòng rất cao. Tuy nhiên, ở nhóm tỷ trọng đánh giá Không hài lòng nhận diện những vấn đề về cung ứng dịch vụ công cần tích cực cải thiện, đó là: nâng cao năng lực chuyên môn và cải thiện thái độ của cán bộ công chức theo hướng thân thiện, đồng cảm và giúp đỡ tận tình người dân; một số vấn đề về tối ưu hóa sử dụng trang thiết vị và cơ sở vật chất tại TTHCC; xây dựng những kênh thông tin trực tuyến để người dân thuận tiện; chi phí không chính thức được phản ánh vẫn còn tồn tại.

Có thể nhận diện một số nguyên nhân dẫn đến đánh giá Không hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công; đó là Trình độ chuyên môn và thái độ của cán bộ công chức, Hoạt động của các TTHCC chưa thực sự trơn tru và chưa tối ưu sử dụng trang thiết bị và Chưa có lời xin lỗi khi trả kết quả trễ hẹn./.

Nhung Chu – Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH