Bắc Ninh học tập kinh nghiệm xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp tỉnh

21/08/2023 15:48 Số lượt xem: 26

Sáng ngày 17/8/2023, Hội nghị tổng kết hợp phần “Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp tỉnh” và tập huấn Tăng trưởng xanh cấp tỉnh đã diễn ra trên khắp các điểm cầu cả nước dưới sự chủ trì của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với sự tham dự của đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và lãnh đạo các cơ quan ban ngành 10 địa phương. Đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa, tổng kết lại hành trình suốt một năm qua về dự án hỗ trợ địa phương xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của mình. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 17/8/2023 đến ngày 18/8/2023 tại Ba Vì, Hà Nội và phát trực tiếp tới điểm cầu các tỉnh.

Trình bày tổng quan về xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp tỉnh, bà Võ Băng Nga – đại diện Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra những khó khăn trong việc đầu tư vào dự án xanh và đưa ra một số giải pháp huy động tài chính cho Tăng trưởng xanh. Theo đó, các dự án xanh hiện nay yêu cầu chi phí cao, cần nguồn vốn lớn, có nhạy cảm với cấu trúc và điều kiện của việc cấp vốn; các nhà tài trợ lại chưa có đủ dữ liệu để phân tích dự án một cách chi tiết, cẩn thận; thời gian thực hiện dự án dài dẫn tới nhiều rủi ro đối với dòng tiền.

Điều đó dẫn tới sự hạn chế về nguồn vốn khi phụ thuộc chủ yếu vào nguồn ngân sách nhà nước, trở ngại trong tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính, chi phí cao trong khi lợi ích chỉ thể hiện trong dài hạn. Giải pháp được đưa ra hiện tại là tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi cho Tăng trưởng xanh, tiếp đó là thiết lập, phát triển cơ chế, công cụ huy động nguồn lực cho Tăng trưởng xanh và cuối cùng là nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn tài chính.


 

Khai mạc Hội nghị tổng kết - Ảnh: Minh Hương

Đối với xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp tỉnh, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp những thông tin chung về hiện trạng, đánh giá thực hiện Kế hoạch đặt ra, lên một số kịch bản Tăng trưởng xanh, từ đó đề ra một số mục tiêu và giải pháp cho Tăng trưởng xanh, việc tổ chức thực hiện và danh mục dự án ưu tiên.


 

Toàn cảnh Hội nghị trong ngày khai mạc - Ảnh: Minh Hương

Trong giai đoạn 2011- 2020, GRDP của các tỉnh đều có tốc độ tăng trưởg cao, nhưng đang có xu hướng giảm, cơ cấu kinh tế của các tỉnh đang chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp. Cụ thể, GRDP Bắc Ninh xếp thứ 8/63 tỉnh trong giai đoạn vừa qua và có chất lượng môi trường được đánh giá là khá tốt, ngoại trừ những khu vực làng nghề, cụm công nghiệp. Trong số các mục tiêu Tăng trưởng xanh giai đoạn 2015 – 2020, Bắc Ninh đã đạt được phần lớn nên từ đó, kịch bản tối ưu được hướng tới là Kịch bản kinh tế từ năm 2022 – 2030 để đảm bảo phát triển kinh tế, môi trường và xã hội. Kịch bản kỹ thuật có thể sẽ được áp dụng từ năm 2030 – 2040 khi các giải pháp Tăng trưởng xanh trở nên khả thi và có tính thực tiễn cao hơn. Giai đoạn tầm nhìn từ 2040 – 2050, khi kinh tế đã phát triển đạt đỉnh, các trụ cột về môi trường sẽ được đẩy mạnh hơn theo hướng Kịch bản hướng tới net-zero.

Từ báo cáo tóm tắt về các kết quả đạt được khi xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh thời gian qua, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực chia sẻ những bài học kinh nghiệm, kiến thức tiếp thu được khi phối hợp xây dựng báo cáo kỹ thuật Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh./.

Minh Hương - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh