Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh

23/06/2022 16:09 Số lượt xem: 182

Sáng 6/6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính được tổ chức thực hiện 5 năm/lần với quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau gồm: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, các địa phương, Cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Theo kết quả sơ bộ, tính đến ngày 15/12/2021, toàn tỉnh có 14.834 doanh nghiệp, HTX. Trong đó, có 10.664 doanh nghiệp, HTX đang hoạt động; 839 ngừng hoạt động, chờ giải thể; 156 đã giải thể hoặc phá sản; và 2.285 không có doanh thu…

Đối với cơ sở hành chính, toàn tỉnh có 416 đơn vị; trong đó có 390 cơ sở đã kê khai, giảm 26 đơn vị do sáp nhập, giải thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, những thành tích đạt được của BCĐ Tổng điều tra kinh tế các cấp trong tỉnh, góp phần vào sự thành công của cuộc Tổng điều tra.


Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vũ Minh Giang báo cáo kết quả điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan Thường trực BCĐ là Cục Thống kê tỉnh chủ động khai thác số liệu tổng hợp đảm bảo nhanh chóng, chính xác, từ đó phân tích, biên soạn các báo cáo chuyên đề về toàn cảnh kinh tế sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo của tỉnh để kịp thời cung cấp cho lãnh đạo chính quyền các cấp và các đối tượng sử dụng nhằm phát huy tối đa hiệu quả kết quả của Tổng điều tra.

Sở Nội vụ tích cực phối hợp với Cục Thống kê tỉnh khai thác tối đa dữ liệu trên hệ thống, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu, nhất là dữ liệu hành chính để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; phân tích tình hình các cơ cở hành chính để tham mưu cho tỉnh xây dựng chiến lược, kế hoạch tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.


Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Bình báo cáo kết quả sơ bộ điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND cấp huyện thống nhất sử dụng kết quả Tổng điều tra sau khi có công bố chính thức của BCĐ Trung ương. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan Thống kê địa phương phối hợp với Cục Thống kê tỉnh khai thác, phân tích kết quả điều tra tại địa phương mình, cung cấp cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp theo ngành, lĩnh vực quản lý trong giai đoạn tiếp theo.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền rộng rãi về kết quả chính thức của cuộc Tổng điều tra để định hướng việc sử dụng thông tin thống kê đúng quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

T.L
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/