Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

05/02/2024 14:41 Số lượt xem: 51

Sáng 02/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX)  năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Trung ương - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới”. Diễn đàn được kết nối trực tuyến tới điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, chủ trì.

Theo báo cáo, ước tính đến năm 2023, cả nước có hơn 31.700 HTX, 158 liên hiệp HTX và 73.000 tổ hợp tác. Năm 2022, doanh thu bình quân của các HTX đạt gần 3,6 tỷ đồng/năm, tăng 35% so với năm 2021; lãi bình quân khoảng 366 triệu đồng/năm, tăng 71% so với năm 2021; thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX năm 2022 là 56 triệu đồng/người/năm.

Trong 20 năm qua, hành lang pháp lý chung và các cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể đã được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong đó có các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; đầu tư phát triển hạ tầng; giao đất, cho thuê đất; tín dụng;… được triển khai trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tạo việc làm và thu nhập cho thành viên, người lao động, ổn định tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Tại Diễn đàn, đại diện các HTX, liên hiệp HTX, doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong khu vực kinh tế tập thể, HTX; các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX hiện nay cũng như đề xuất phương hướng, giải pháp, các chính sách hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, HTX thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến, đóng góp của các HTX, bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, từ những cơ chế, chính sách và sự quan tâm của các cấp, ngành, kinh tế tập thể, HTX cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.


Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới các HTX, bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung, giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Luật HTX năm 2023; sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2023; sớm hoàn thiện văn bản về vốn, đất đai… đối với lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong HTX; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo đảm thông thoáng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với cơ chế thị trường. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 20, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Ngay sau Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các Sở, ban, ngành, Liên minh HTX tỉnh và các địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng tầm tư duy và tạo quyết tâm cao của các ngành, các cấp về nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Khuyến khích, hỗ trợ các Tổ hợp tác, HTX chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin…

H.H
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/