Gần 1.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

21/09/2022 10:05 Số lượt xem: 146

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 08 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 1.751 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 16,1% so với cùng kỳ 2021) với tổng vốn đăng ký hơn 14.269 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,15 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,58%, đứng thứ 7 cả nước.


 

Gia công linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Điện tử Nam Chiến.

Cũng trong 08 tháng, toàn tỉnh có 649 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 28,5%; 1.122 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 44,8%; 215 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện, tăng 59,3%; 214 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động, tăng 12,6%.

Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 21.851 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 347.285 tỷ đồng. Trong đó, 17.204 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 283.738 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 16,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 1.272 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 8.767 tỷ đồng; 3.463 doanh nghiệp vi phạm đang trong quá trình xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với 1.495 doanh nghiệp).

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/