Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Bắc Ninh

19/01/2022 11:53 Số lượt xem: 371

Ngày 18 tháng 01 năm 2022 Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022 nhằm phát huy quyền dân chủ, năng lực sáng tạo, tinh thần đoàn kết của cán bộ, viên chức cũng như đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Bắc – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng và toàn thể cán bộ, viên chức đang công tác và sinh hoạt tại Viện. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu:  đồng chí Nguyễn Phương Bắc – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng; đồng chí Đinh Nam Thắng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện và thư ký gồm 01 đại biểu đồng chí Nguyễn Thị Thùy – chuyên viên.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) Viện là hội nghị phát huy quyền làm chủ của các cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022. Thông qua Hội nghị phát động trong cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước và tỉnh phát động, trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm, có giải pháp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Đồng chí Nguyễn Phương Bắc – Bí thư chi bộ, Viện trưởng Trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Bắc – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng đã báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình của Viện. Trong năm vừa qua, Viện đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; những báo cáo phân tích, những sản phẩm nghiên cứu khoa học của Viện đã cung cấp thông tin hữu ích giúp lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành tốt các hoạt động kinh tế - xã hội; nhiều sáng kiến, sản phẩm của Viện được nhiều tỉnh, thành phố học tập kinh nghiệm và được một số tổ chức quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh đó, Viện đã tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch trong từng giai đoạn trên địa bàn tỉnh cũng như tham gia công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế của tỉnh. Phát huy vai trò là cơ quan thường trực Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp “Tổ ba nhất”, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, góp phần khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Viện đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp (theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh) (Tổ 3 nhất) do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm tổ trưởng. Tổ phản ứng nhanh của UBND tỉnh Bắc Ninh ra đời, khẳng định quyết tâm của Bắc Ninh trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp “vững tâm cùng tỉnh vượt khó”, phục hồi sản xuất. Phương châm hoạt động của Tổ là “tư vấn hiệu quả nhất, giải quyết nhanh nhất, chống dịch an toàn nhất”. Chịu trách nhiệm chính là TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên thường trực Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh. Tổ phản ứng nhanh ba nhất được đánh giá là “cánh tay nối dài” của chính quyền tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân trong dịch bệnh.


Đồng chí Đinh Nam Thắng – Phó Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo công khai tài chính năm 2021; Trao các danh hiệu thi đua khen thưởng cho các cá nhân, tập thể năm 2021.


Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Quyên trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, viên chức Viện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí. 


Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân

nhiệm kỳ 2022 - 2023

Kết thức Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Bắc – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tinh thần đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ, viên chức trong phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Ths. Nguyễn Thị Thùy - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh